Domov Nýdek poskytuje seniorům zázemí už dvacet let

Kvalitní péče, vstřícný personál a záplava zeleně v okolí. Tak by se dal charakterizovat Domov Nýdek v údolí říčky Hluchová, který už dvacet let vytváří druhý domov potřebným třineckým seniorům.

Domov Nýdek slavil dvacáté narozeniny. Za seniory přijel i náměstek primátorky Radim Kozlovský. Foto: archiv města

Kulaté výročí Domova Nýdek, který je součástí Sociálních služeb města Třince, oslavili ve čtvrtek 5. září 2019 společně pracovníci a uživatelé Domova za přítomnosti vedení města Třince a mnoha dalších hostů.

„Je pro nás důležité zajistit třineckým seniorům, kteří potřebují každodenní pomoc při péči o svou osobu, důstojné podmínky pro jejich další etapu života. Usilujeme o to, aby bylo o naši nejstarší generaci postaráno jak v oblasti ošetřovatelské a zdravotní, tak v oblasti nabídky kulturního a společenského vyžití,“ uvedl náměstek primátorky Třince Radim Kozlovský.

Mezi hosty nechyběla primátorka Třince Věra Palkovská. Foto: archiv města

V roce 2015 byla zprovozněna přístavba budovy, která zajistila vyšší standard pro uživatele i personál, a našlo zde díky ní domov dalších osm občanů. V Domově Nýdek byly vybudovány prostornější pokoje, které jsou potřebné pro uživatele na invalidním vozíku anebo usnadňují personálu manipulaci s pojízdnými postelemi a potřebnými pomůckami. Díky modernizaci přibyl mj. evakuační výtah, prostorné bezbariérové koupelny a toalety a nová společenská místnost. Celá rekonstrukce byla prováděna se záměrem humanizovat dosavadní prostory a vytvořit obyvatelům domova zázemí odpovídající jejich potřebám.

Domov Nýdek je zasazen do krásné přírody. Lidé tam mají klid. Foto: archiv města

Čtyřpodlažní budova v Nýdku sloužila po svém zprovoznění v roce 1980 jako rekreační a školicí středisko Okresního stavebního podniku Karviná s názvem Beskyd. Na konci devadesátých let přestalo mít rekreační středisko využití a budovu koupilo město Třinec s tím, že zde vznikne penzion pro důchodce. Provoz penzionu byl zahájen v lednu 1999 a takto fungoval celých osm let. Od roku 2007, kdy začal platit nový zákon o sociálních službách, v něm statutární město Třinec poskytuje službu Domov pro seniory. Slouží občanům Třince v důchodovém věku, kteří mají sníženou soběstačnost a nejsou již schopni řešit svou situaci vlastními silami ani s pomocí rodiny nebo terénních služeb. Zařízení v současné době poskytuje domov 52 uživatelům. Průměrný věk klientů je 82 let, nejstarší klientce je 98 let. O spokojenost klientů se stará celkem 29 pracovníků v nepřetržitém provozu.

Obyvatelé domova se na oslavě dobře bavili. Foto: archiv města

Sociální oblast je po celá léta v centru pozornosti třinecké radnice. „Snažíme se nejrůznějšími způsoby pomáhat potřebným nebo ulehčit lidem v péči o své blízké. Celoročně proto spolufinancujeme celou škálu sociálních služeb a aktivit. Vynakládáme na ně nemalé prostředky s vědomím, že jsou žádoucí, nezbytné a že pomohou každému, kdo se ocitne v těžké situaci, a to napříč generacemi,“ dodal Radim Kozlovský.

Další zprávy z regionu