Domovní čističky podpoří také Komorní Lhotka

Finanční dar na vybudování domovních čistíren odpadních vod poskytne lidem také Komorní Lhotka. Obec tak chce motivovat domácnosti, které zatím odvádějí odpadní vody do septiků nebo žump.

Ilustrační foto: tm

Kolem 45 procent domů v Komorní Lhotce je napojeno na kanalizaci, poslední dva úseky obec dostavěla v minulém roce na jaře. „U nemovitostí, které není možné napojit na kanalizaci, máme v úmyslu podpořit výměnu stávajících žump a septiků za domovní čistírny odpadních vod,“ předeslal na schůzi zastupitelů starosta Ivo Sztefek. Dar ve výši 50 tisíc korun z rozpočtu obce mohou na čističku získat nejen lidé bydlící v rodinných domcích, ale i majitelé chat. „U chat je však podmínka, aby tam byli přihlášeni k trvalému pobytu minimálně dva lidé,“ doplnil místostarosta Jaroslav Szromek.

Podmínky pro poskytnutí daru na domovní čistírny odpadních vod schválili zastupitelé Komorní Lhotky na červnovém zasedání. Od počátku července do konce letošního roku mohou lidé podávat předběžné žádosti.

Finanční dar obec žadatelům poskytne po dokončení a uvedení čističky do provozu. Stavba však musí být hotova nejpozději do konce roku 2026.

Další zprávy z regionu