„Doposud jsem byl ve vašem kraji nejdále v Ostravě“

Ministr kultury Martin Baxa během návštěvy u nás prokázal, že jako učitel zeměpisu má o našem regionu velice slušný přehled. Během návštěvy jablunkovského muzea, kde jej doprovázel Třinecký hutník, se o vše živě zajímal. Před ukončením návštěvy Jablunkova poskytl ministr Baxa Hutníku krátký rozhovor.

Ministr Martin Baxa v Muzeu trojmezí. Foto: tm

Jak dobře znáte region Jablunkovska?
Do dneška jsem byl zatím ve vašem kraji nejdále v Ostravě, zde jsem poprvé. Ale jako zeměpisář určité znalosti o zdejším regionu mám. Jsem třeba velice rád, že jsem navštívil nejvýchodnější bod České republiky, o kterém jsem studentům v hodinách léta vyprávěl, ale až nyní jsem se na něj dostal osobně.

Jak se vám líbí v jablunkovském Muzeu trojmezí?
Ukazuje krásným způsobem svébytnost zdejšího kraje. Moje pocity z prohlídky jsou veskrze pozitivní.

A celkové dojmy z Jablunkovska?
Musím říct, že zdejší kraj je velice pěkný, a jsem rád, že ho dneska mohu blíže poznat. Program mám u vás velice pestrý a to je dobře.

Jako učitel zeměpisu mám rád cokoliv, protože my zeměpisáři najdeme všude něco krásného. Ale jako ministr bych chtěl dodat, že moc oceňuji, jak jsou si zde lidé vědomi svých kořenů, které překračují i nedaleké státní hranice a jsou propojeny. Dodržují se zde lidové tradice a tento kraj má svou vlastní historii vžitou a cítěnou. Velice rád se zde opět podívám.

Další zprávy z regionu