Dům dětí a mládeže se proměnil ve výrobnu štítů

Tam, kde ještě nedávno zněl smích malých školáků, se v současných dnech pilně pracuje. Dům dětí a mládeže v Třinci se pustil do výroby ochranných štítů. Pomáhají zdravotníkům v nemocnici  i v ambulancích.

Až sedmdesát štítů denně vyrobí ochotní pracovníci Domu dětí a mládeže Třinec. Foto: DDM Třinec

Zaměstnanci Domu dětí a mládeže (DDM) v Třinci vyrobí denně 70 ochranných štítů. Objímky tisknou na celkem devíti 3D tiskárnách, plexi dostávají od místní reklamní agentury, přes e-shopy objednávají gumy. Náklady na materiál platí z vlastních prostředků a z darů firem.

„Snažíme se, aby domy dětí a mládeže v regionu měly pro své kroužky co nejlepší vybavení. Volnočasové aktivity mají velký vliv na směřování a zájmy školáků. Teď má technika třineckého DDM i jiné využití a já obdivuji, s jakou vervou se pan ředitel se zaměstnanci pustili do výroby ochranných štítů. Ty budou věnovat třinecké nemocnici nebo domovům seniorů,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Štíty se vyrábí na moderních 3D tiskárnách. Foto: DDM Třinec

S výrobou ochranných štítů začali zaměstnanci Domu dětí a mládeže Třinec na konci minulého týdne. „Vlastníme šest 3D tiskáren, další tři máme na výrobu štítů zapůjčené. Všech devět mašin jede naplno. A pokud bude o naše štíty zájem a my budeme mít dost materiálu, budeme ve výrobě pokračovat,“ řekl ředitel Domu dětí a mládeže Třinec Zdeněk Walach a poděkoval všem dárcům, kteří na potřebný materiál přispívají.

Na počátku nápadu vyrobit ochranné štíty pro zdravotníky byl telefonát praktické lékařky z Hrádku Ingrid Santariusové. „Zavolala nám, že si telefonovala s kamarádkou ze Slovenska, také lékařkou, která stojí v první linii zdravotníků při boji s novým typem koronaviru, že mají nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky a že vhodným typem ochrany pro ně by byly také ochranné štíty,“ vylíčil Zdeněk Walach.

Doktorka Santariusová se o informaci podělila doma se svými syny, kteří navštěvují kroužky v DDM v Třinci, mimo jiné i kroužek 3D tisku. Napadlo je, že osloví DDM, zda by nějak mohli pomoci na 3D tiskárnách.

„Takto vznikl celý nápad a k realizaci nám pak stačilo několik hodin. Poděkování patří i reklamní agentuře, která nám dodává na míru plexi, pomohli i další kamarádi a zaměstnanci DDM,“ doplnil ředitel s tím, že už v pondělí předali 50 štítů Nemocnici Třinec a další ihned vyráběli také pro praktické lékaře.

Další zprávy z regionu