Dveře nové sportovní haly se nezavírají

Doslova jako magnet přitahuje sportovce všeho druhu loni na podzim otevřena sportovní hala v Návsí. Moderní objekt prozatím funguje ve zkušebním provozu.

O víkendech se v hale konají fotbalové turnaje pro děti. Foto: ba

Sportoviště, které slouží žákům místní základní školy, sportovním oddílům i zájemcům z řad široké veřejnosti, rozměrově splňuje předepsané limity pro veškeré kolektivní halové sporty na nejvyšší úrovni. Na hrací plochu navazují odpovídající výběhové zóny. Hlediště pojme zhruba 300 míst, z toho 120 je k sezení.

„Do kolaudace bude probíhat testovací provoz, odstraňujeme poslední drobné závady a nedodělky. Halu budeme postupně dovybavovat,“ informoval starosta Návsí Marian Waszut a dodal, že zájem veřejnosti o využívání haly je obrovský. Je v provozu dennodenně. Zatímco v dopoledních hodinách ji využívají žáci místní základní školy, odpoledne až do večerních hodin v ní sportuje široká veřejnost.

„Zhruba dva víkendy v měsíci se v hale konají různé turnaje. Během týdne je vytížená na 90 procent, veřejnost v ní sportuje od 15 do 21.30 hodin. Tak by to mělo být zhruba až do dubna, než se fotbalisté přesunou ven,“ řekl správce sportoviště David Tatarka.

Kromě šaten a sociálního zázemí návštěvníci sportoviště už brzy budou moci využívat rovněž bufet s posezením. V objektu najde své místo i knihovna. „Doposud byla ve škole, díky jejímu přemístění škola získá volné prostory k dalšímu využití. Knihovna v hale bude v moderním, prostorném a reprezentativním prostředí,“ dodal starosta Návsí.

Další zprávy z regionu