Dziecka z Trzanowic brykały na torgu

Na niewielkie zainteresowanie folklorem wśród młodego pokolenia w Trzanowicach narzekać nie muszą. Świadczy o tym działalność nowego dziecięcego zespołu folklorystycznego Dziecka z Trzanowic, który w roku bieżącym z powodzeniem zaprezentował się na kilku imprezach w regionie i poza jego granicami.

Dziecka z Trzanowic zaliczyły kilka udanych występów. Foto: ba

Członkami nowo powstałego zespołu są dzieci z Trzanowic i okolicy, które w miejscowym Domu PZKO rokrocznie uczestniczą w obozach przymiejskich. W tym roku półkolonie zorganizowano już po raz jedenasty.

„Wydarzenie niesie nazwę Lato z tradycją. Spędzamy razem pięć dni, od poniedziałku do piątku. Przed południem zazwyczaj szlifujemy program na dożynki, po południu są różne warsztaty, konkursy, gry i zabawy”, wyjaśnia Danuta Jochymek, członkini zarządu Miejscowego Koła PZKO.

Z uwagi na współpracę ze Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej w RC, półkolonie w Trzanowicach przebiegają w formie obozu językowego. „Tematy zawsze dotyczą Polski. W tym roku dzieci zapoznawały się z zamkami, rok temu były to miasta nad Wisłą”, kontynuuje Danuta Jochymek.

Organizatorem imprezy jest Dorota Uherek, jej córka Weronika zajmuje się opracowaniem programu. W tym roku Dziecka z Trzanowic swoim występem umiliły Dzień Oszeldy w Nieborach, Babylon Fest w Brnie, oraz Dożynki w Trzanowicach.
W Dzieckach z Trzanowic tańczy m.in. trójka dzieci Danuty Jochymek, pierwszoklasista i dwaj przedszkolaki.

„Chcemy organizować regularne próby także w trakcie roku szkolnego. Być może uda nam się opracować inny program, nie tylko dożynkowy. Podjęliśmy taką decyzję dlatego, ponieważ ostatnio borykamy się z brakiem tancerzy w zespole Trzanowice”, podsumowuje Danuta Jochymek.

Další zprávy z regionu