Energetici zkontrolují plynojem

Důkladnou revizí a opravami projde během května a června plynojem vysokopecního plynu (VPP) na Borku. Zařízení o objemu 100 tisíc m3 plynu proto půjde v pondělí 2. května do odstávky. Informovalo o tom vedení společnosti Energetika Třinec, která plynojem provozuje od roku 1992.

Vysokopecní plynojem (vpravo) čeká revize a oprava. Foto: Pavel Zubek

Revizí projdou jak vnitřní ocelové konstrukce, tak dno bazénu plynojemu.

„Samotná odstávka začne odplyněním, které provedeme inertním plynem, dusíkem. Následně zaslepíme přívodní potrubí DN 2000 a usadíme zvon na dno plynojemu. Poté zahájíme vypouštění vodní náplně spodní části, tedy bazénu plynojemu,“ upřesňuje ředitel Energetiky Třinec Petr Matuszek. Vypouštění bazénu s náplní 67 milionů litrů vody potrvá asi 17 dnů.

Otevření pláště plynojemu pro následné čisticí práce firma plánuje na 19. května. Poté pracovníci odborných firem zahájí revizi všech ocelových částí plynojemu. „Tedy zvonu, teleskopu a bazénu. Počátkem června začneme s opravami konstrukcí a nátěry. Nejpozději 20. června by měly být všechny opravy dokončeny,“ dodává ředitel Energetiky Třinec. Pak firma postupně uzavře všechny části plynojemu a znovu napustí bazén vodou.

Ukončení všech prací a znovuzprovoznění plynojemu vysokopecního plynu firma plánuje na 1. července.

„V průběhu odstávky plynojemu bude síť vysokopecního plynu provozována se stálým, ale velmi nízkým přebytkem vysokopecního plynu. Ten bude bezpečně spalován na odfukovacím komíně. Pro regulaci tlaku v potrubí bude sloužit přetlaková pojistka,“ uzavírá Petr Matuszek.

Zásadní modernizací prošel v roce 2020 plynojem pro jímání a využití plynu z kyslíkové konvertorové ocelárny (na snímku vlevo) Vydrží v provozu dalších 30 let.

Další zprávy z regionu