Epidemie koronaviru ztěžuje práci také popelářům

Mezi profese, jímž znesnadňuje práci současná pandemie, patří také popeláři. K nejvyšší možné ochraně pracovníků odpadářských firem a udržení systému pravidelného svozu odpadu přispívají přísná bezpečnostní opatření.

Popeláři prosí občany o zodpovědné nakládání s odpadem. Foto: ba

Pracovníci odpadářských firem jsou v první linii. Téměř neustále přicházejí do styku s jinými osobami a manipulují s odpadem, který může pocházet od infikované osoby.

„Situaci z hlediska prokázaných případů onemocnění koronavirem v jednotlivých obcích průběžně monitorujeme ve spolupráci se starosty. Jejich prostřednictvím jsme informovali občany, jak nakládat s komunálním odpadem, abychom co nejvíce chránili naše pracovníky a všechny občany,“ řekl jednatel společnosti Smolo David Rucki.

Bezprostředně po zavedení nouzového režimu skupina Smolo,  jedna z největších firem likvidujících odpad v Moravskoslezském kraji, zavedla různá bezpečnostní opatření. Mají zajistit ochranu zaměstnanců, kteří svážejí odpad, pracují na třídičkách nebo na skládce. Podle prováděné práce a stupně rizika jsou zaměstnanci vybaveni rukavicemi, rouškami nebo respirátory a také ochrannými brýlemi.

V případě, že počet případů onemocnění koronavirem bude dál stoupat, odpadářské firmy přijmou ještě přísnější bezpečnostní opatření. Například odpad z lokality s vyšším počtem případů onemocnění by putoval přímo do spalovny.

„Odpad je nyní třeba vkládat do silnějších pytlů o tloušťce nejméně 0,2 milimetru, případně do dvou do sebe vložených. Pytle musí být pevně zavázány a jejich povrch ošetřen dezinfekčním přípravkem. U osob v karanténě nebo v domácím léčení doporučujeme, aby přechodně přestaly využívat barevné nádoby na tříděný odpad a používaly jen černé kontejnery na směsný komunální odpad. Separovaný sběr totiž prochází třídičkami a berou jej do rukou pracovníci těchto zařízení,“ upozornil Rucki a dodal, že jde o dočasné řešení, nikoliv zrušení systému.

Veškerý odpad občané je potřeba vkládat do nádob k tomu určených, neboť z odpad uložený mimo popelnice bezpečnostních důvodu nelze odvážet.

 

Další zprávy z regionu