Finał Konkursu Gwar

Święto gwary w gestii dzieci i młodzieży, tak można nazwać finał Konkursu Gwar – Po cieszyńsku po obu stronach Olzy. Widowisko, w trakcie którego laureaci odebrali nagrody i dyplomy, odbyło się 15 grudnia w Domu Narodowym w Cieszynie.

Gwara miała w minonym tygodniu swoje święto. Laureaci Konkursu Gwar zjechali się do Cieszyna. Foto: COK

Najlepszych jury konkursowe wyłoniło już podczas listopadowych przesłuchań. W sumie uczestników było 95. Wśród laureatów z Zaolzia znaleźli się uczniowie polskojęzycznych szkół podstawowych w Jabłonkowie, Łomnej Dolnej, Czeskim Cieszynie i Suchej Górnej.

„Przed pandemią mieliśmy prawie dwa razy więcej uczestników, zobaczymy więc jak będzie w kolejnych latach. Mocne reprezentacje wystawiły szkoły w Jabłonkowie, Łomnej i Bukowcu, za co należy im się ukłon. Szkoda tylko, że w naszym konkursie nie startują zaolziańskie przedszkola”, ubolewa Leszek Richter z jury konkursowego.

W najstarszej kategorii wygrała Agnieszka Szotkowska z Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego, która znana jest w regionie nie tylko ze względu na swoje sukcesy w sporcie, ale też z konferansjerowania części programu Gorolskigo Święta. Laureaci Konkursu Gwar zapraszani są bowiem do występów na „Gorolu” corocznie.

Zdaniem jurorów uczestnicy przygotowani byli w tym roku starannie. Pojawiły się teksty młodszych autorów, repertuar jest z roku na rok bardziej zróżnicowany a stroje dobrze przygotowane.

Organizatorami konkursu byli Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach oraz ZG PZKO w RC i Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO.

Další zprávy z regionu