Firma pochybila. Nové silnice tak dokončili až na druhý pokus

Dvě nové místní komunikace v lokalitách Na břehu a Motykovi (na snímku) využívají nově občané Bukovce. Třebaže k výstavbě silnic přistoupili už předloni, dokončili je až na sklonku roku.

První firma odvedla šlendrián. Druhá vše napravila. Foto: ba

„Původní zhotovitel, kterým byla společnost z Ostravice, nedokončil všechny smluvně dohodnuté stavební práce a některé činnosti provedl v rozporu se smlouvou o dílo, prováděcí dokumentací a technologickými předpisy. Proto jsme s ním ukončili spolupráci,“ vysvětlila starostka Bukovce Monika Czepczorová.

Do nové veřejné zakázky se přihlásily tři firmy, novým zhotovitelem se stala společnost z Ostravy. „V lokalitě Na břehu bylo potřeba upravit krajnice, což si vyžádalo odstranění části oplocení, posunout vpusti a usadit nové žlaby,“ přiblížila starostka.

Stavební firma musela odstranit vady také na nedokončené silnici v lokalitě Motykovi. „Stavbaři vyměnili žlaby a napojili je na kanalizaci, odstranili asfaltový povrch takřka v celé délce, vyměnili a doplnili podkladní vrstvy, dokončili obratiště a položili finální asfaltovou vrstvu,“ dodala Monika Czepczorová.

Další zprávy z regionu