Fotopasti dohlédnou na pořádek v Bystřici

Někteří lidé jsou nepoučitelní a s dobrým slovem člověk nic nezmůže. Když není zbytí, namísto cukru se vytáhne bič. V Bystřici si chtějí posvítit na ty, kteří se zbavují nelegálně odpadu – pořídí si fotopasti.

Kdosi odložil vedle popelnice odpad, který patří spíšedo sběrného dvora. Fotopast toto jednání zachytí. Foto: obec

Obec Bystřice na druhou stranu přiznává, že ohledně odpadu nejde vše úplně hladce. „Svozové firmě se nedaří svážet tak, jak by si občané představovali, a těch stížností není málo. Ale také samotní občané nemají v odpadové oblasti čisté svědomí,“ řekl místostarosta Bystřice Marcel Čmiel.

Právě problémy s volně odloženými odpady trápí v současné době vedení obce i tamní strážníky. V Bystřici jsou jasně daná pravidla – lidé mají svoje nádoby včetně kompostérů, pak mají k dispozici obecní kompostárnu. Větší odpad (např. stavební suť) včetně nebezpečného mají vozit do Třince. „Ale neděje se tak. Příkladem jsou kontejnery u smuteční síně a hřbitova, do kterých lidé naházejí, co je napadne, a to i přesto, že je na nich výslovně uvedeno, že jsou určeny pouze pro účely hřbitovního odpadu a že je prostor monitorován,“ kritizoval velitel bystřické obecní policie Jindřich Kus. Podle velitele pak nastává problém, když si chce někdo udělat pořádek na hrobě a nemá kam povadlé květiny a věnce odložit.

Proto Jindřich Kus nabízí snadné řešení – fotopasti. „Ve spolupráci s technickými službami budeme tento prostor monitorovat. Je nám ale jasné, že tohle není jen problém místních, ale i přespolních lidí,“ pokračoval. Ohledně fotopastí, nejedná se jen o lokalitu u hřbitova, strážníci vytipovali spolu s vedením obce a technickými službami i další problémová místa.

Samostatnou kapitolou jsou černé skládky. V Bystřici jich ještě dva tři roky nazpátek bylo hned několik. „Asi okolo osmi, nyní máme dvě, tři problémové lokality,“ dodal velitel Kus.

Více si k tématu můžete přečíst v aktuálním Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu