Hodnoty z měřicích stanic hovoří jasně: vzduch je čistější

Díky kvalitě ovzduší se rok 2020 pomalu, ale jistě zapisuje do dějin. V uplynulých měsících totiž hydrometeorologové v kraji zaznamenávají zatím historicky nejnižší úroveň jeho znečištění.

Odsávací zařízení na ocelárně v TŽ. Ilustrační foto: archiv

„V minulosti dosud nenastala obdobně příznivá situace, kdy by ke konci listopadu ani na jedné stanici imisního monitoringu nedošlo k překročení legislativně tolerovaného počtu dnů s nadlimitní denní koncentrací PM10,“ řekla Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Zmiňovaná příznivá situace se týká i oblastí Třinecka a Těšínska. Zatímco v minulosti patřil Český Těšín mezi místa, kde byly měřeny nejvyšší hodnoty znečištění prašnými částicemi, v letošním roce ke konci listopadu ani tam nebylo zaznamenáno překročení povoleného počtu 35 dnů s nadlimitní denní koncentrací.

„Ještě příznivější je situace na Třinecku, kde je úroveň znečištění dlouhodobě mírně nižší než na Karvinsku. Příčiny této pozitivní skutečnosti jsou komplexní,“ nastínila Krejčí.

Podle ní k výsledku přispěly jednak mimořádně dobré rozptylové podmínky, hlavně v prvních dvou měsících roku. V případě poklesu koncentrací oxidů dusíku hrál svou roli i snížený dopravní provoz během nouzového stavu.

„V neposlední řadě se projevuje celkový pokles emisí, ke kterému v posledních letech dochází díky prováděným opatřením – obměně zdrojů vytápění lokálních topenišť, snižování emisí z dopravy i z energetických a průmyslových zdrojů znečišťování,“ vypočetla Krejčí.

Více se dočtete v dnešním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu