Hrádečtí řeší zahradu u centra volného času

Konečné úpravy areálu v sousedství hrádeckého centra volného času (CVČ) začínají být na pořadu dne. Finišují práce na přístavbě centra, stejně jako na sousední kamenné budově budoucího muzea.

Beseda v hrádeckém centru volného času. Foto: tm

Jak bude venkovní areál nakonec vypadat, k tomu měli co říct i občané na veřejné besedě, na které byla jeho možná podoba představena.

„V centru volného času se uskutečnilo v loňském roce 655 aktivit. Až vykvetou sněženky, budeme otvírat novou část centra. Den pro ženy by měl být první naplánovanou akcí. Děti se zase těší na novou školní družinu. Ta bude o patro níž,“ předeslal starosta Hrádku Robert Borski. Hrádečtí chtějí mít v letošním roce venkovní část areálu z jedné části hotovou. „Jedná se o pomyslné propojení stávajících budov včetně hřiště, sadu, zahrady,“ vypočetl starosta.

Prvním krokem bude podle projektantů „vyčištění“ areálu. „Staré dřeviny přijdou vykácet, původní zbytky dlažby se odstraní, stejně jako pozůstatky bývalého skleníku,“ nastínil projektant Roman Čechák.

A co by v nové zahradě mělo být? Zpevněný prostor pro pořádání společenských akcí, přičemž část by sloužila také pro umístění větších exponátů muzea, které bude v původní historické kamenné budově. Práce na ní v dané chvíli rovněž spějí do finále. V zahradě nebudou chybět ani herní prvky pro děti, protože součástí centra jsou také mateřská škola a školní družina.

Více se dočtete v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu