Hřbitov přijme více nebožtíků

Hřbitov v Oldřichovicích se rozroste o nová hrobová místa. Jde ale o finančně náročnou akci, proto bude jeho rozšíření rozloženo na několik fází. Práce začnou už tento měsíc. Návštěvníci se dočkají i nových sociálních zařízení.

Oldřichovický hřbitov bude mít brzy větší kapacitu. Foto: město

Celkem vznikne na oldřichovickém hřbitově 387 nových hrobových míst a bude připravena plocha pro postupné osazování kolumbárií určených pro uložení uren. Bude jich tam moct být 324.

Investiční akce to bude nemalá. Město Třinec s ní chce začít už v srpnu. V první části postaví příjezdovou a páteřní komunikaci hřbitova. Vybuduje dešťovou kanalizaci a rozvody užitkové vody. K tomu přibydou i sadové úpravy, oplocení a mobiliář podél příjezdové a páteřní komunikace hřbitova. A aby toho nebylo málo, musí město odstranit stávající budovu sociálního zařízení a nahradit ji novými mobilními toaletami. Dále provede přeložky přípojek, které jsou v kolizi se stavbou.

„Chceme začít v srpnu a s ukončením počítáme v listopadu tohoto roku. Celkové náklady na tuto první část budou činit více než 10 milionů korun,“ uvedl náměstek primátorky města Ivo Kaleta.

Jak také řekl, v dalších letech město plánuje postupné doplňování přístupových chodníků, mobiliáře a osazování kolumbárií. „Záleží nám totiž na důstojném posledním odpočinku každého člověka,“ dodal.

Další zprávy z regionu