Hřbitovní kapli čeká důkladná renovace

Pět milionů korun vyčlenilo město Český Těšín ze svého rozpočtu na renovaci kaple na centrálním hřbitově.

Kaple už doslova volá po obnově. Foto: ba

Kaple pochází z první poloviny minulého století. V posledních letech už bylo patrné, jak moc už se do ní zakousl zub času. Na vzhledu vnitřních prostor se neblaze podepsalo vlhnoucí zdivo. Z toho důvodu bude nutné odstranit omítku až na podklad, očistit zdivo a spáry, provést tlakovou injektáž a poté natáhnout nové omítky.

Obdobně budou stavební dělníci postupovat i zvenčí. Zeminu bude potřeba odkopat do hloubky 40 centimetrů a posléze očistit základy tlakovou vodou. Počítá se také se zatmelením, použitím hydroizolační stěrky, případně nátěru, obsypáním obvodových zdí kamenivem a vybudováním okapových chodníků. V plánu je rovněž revize a přeložení dešťových svodů.

Součástí rekonstrukce bude i zvelebení vnitřních prostor objektu. „V zájmu nás všech je vytvořit důstojné místo pro poslední rozloučení se svými blízkými. Počítáme i s vnitřními úpravami obřadní síně. Obrátili jsme se na zkušené architekty, manžele Jursovy. Jsem si jistá, že jejich návrh bude správným řešením pro úpravu vnitřního uspořádání kaple,“ řekla starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

V současné době radnice jedná se zástupci památkové péče. „Jelikož jde o památkový objekt, musíme vyčkat na jejich závazné stanovisko a pak můžou práce na obnově kaple začít. Předpokládám, že se tak stane v dubnu letošního roku,“ dodala.

Další zprávy z regionu