Hrčava může přijít o peníze

Mnoho bodů k projednání měl naplánovaných starosta Hrčavy Petr Vyšlan. Chtěl mimo jiné řešit budoucí územní plán obce nebo dotaci pro tradiční pouť. Plány mu ale zhatili opoziční zastupitelé, kteří odstoupili.

Jen několik týdnů a všechno je jinak. Hrčavu čekají nové volby. Foto: mr

Už zhruba devět měsíců v obci na trojmezí nezasedli zastupitelé, aby rozhodovali o důležitých záležitostech. „Pro obec to samozřejmě dobré není. Minulou středu jsme měli na zastupitelstvu například schválit pověřence, který by řešil územní plán. To jsme učinit nemohli a nyní hrozí, že budeme muset vracet dotaci ve výši zhruba 300 tisíc korun,“ poukázal starosta.

Nyní zjišťuje, jak se vedení obce v této svízelné situaci musí zachovat a co musí počkat do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo a nové vedení obce. „Potřebujeme řešit třeba pouť. Nechceme, aby o ni lidé přišli. Ale je toho samozřejmě více,“ podotkl starosta.

Tisková mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová podotkla, že krajský úřad má zatím pouze neoficiální informace o tom, že skutečně bude nutno v Hrčavě vyhlásit nové volby.

„Starosta obce připravuje příslušné dokumenty potřebné pro zaslání návrhu na vyhlášení nových voleb na Ministerstvo vnitra ČR,“ nastínila mluvčí.

„Poklesne-li počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod pět, a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu. Pokud poté ministerstvo vnitra obdrží návrh obce Hrčava na vyhlášení nových voleb, mohly by se konat 16. září 2023,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Pokračovala, že v takovém případě nemůže zastupitelstvo obce rozhodovat o záležitostech podle § 84, odst. 2 a 85, s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria. Nemůže například zřizovat či rušit příspěvkové organizace, vydávat závazné vyhlášky. „I v tomto čtyřčlenném složení zastupitelstvo nadále zůstává nejvyšším orgánem obce, konají se jeho zasedání a je možné přijímat usnesení, byť rozhodovací pravomoc je omezena,“ upozornila.

Je obec na půl?
Starosta Petr Vyšlan je přesvědčen o tom, že větší půlka obce chce změny, podle toho ostatně dopadly i poslední volby. S voličskou polovinou operuje ale i bývalý starosta Marek Sikora.

„Jsme velmi znepokojení atmosférou, která v Hrčavě v posledních měsících panuje. Vzájemné osočování, nespokojenost jedné či druhé poloviny občanů, vytváření nátlakové nálady a skupinek podle kritérií kdo s kým a proti komu, do sousedského soužití podle našeho názoru nepatří. Věříme, že rezignací na zastupitelské mandáty otevíráme možnost k tomu, aby se situace v obci řešila opět jediným možným legitimním způsobem, kterým jsou volby,“ vysvětlil.

Další zprávy z regionu