Hrčava zažila další bouřlivé zastupitelstvo

Zastupitelé Hrčavy se minulý týden sešli na svém pravidelném jednání. Dorazilo také téměř třicet občanů. Hlavním bodem jednání byl chystaný územní plán obce.

Zasedání zastupitelů na Hrčavě bývá poslední dobou vždy bouřlivé. Foto: archiv

Lidé dorazili v hojnějším počtu na základě anonymu, který našli ve schránkách. Vyzýval mimo jiné, aby se zeptali starosty Hrčavy na zá-měr přestavby stávající základní školy na zázemí pro turisty. Tato věta je totiž zakotvena i v návrhu zadání územního plánu Hrčavy a místní občany doslova vyděsila.

„Návrh sestavil městský a stavební úřad v Jablunkově. Vycházel z podkladů z roku 2016. My s ním nemáme vlastně nic společného. Co je ale podstatné, není směrodatný,“ zdůraznil starosta Hrčavy Marek Sikora. Jak dále vysvětloval, územní plán se může tvořit dva až tři roky. Projektant může mnohé body zrušit, pokud si to odůvodní. „Školu rušit nechceme,“ sdělil starosta později v diskuzi.

Zastupitelé už na minulém zasedání schválili vytvoření územního plánu. Nyní vybrali i zhotovitele, který jej vytvoří za 277 tisíc bez DPH. „Budeme žádat o dotaci. Pokud ji nezískáme, i tak se obrátím na zastupitele, abychom jej uhradili z vlastních zdrojů. Hrčava územní plán potřebuje, aby se mohla dát rozvíjet,“ řekl starosta, který vidí mezi prioritami opravu cest. Další kroky, kudy by se měla obec ubírat, podle něj ukáže právě až územní plán.

Pokud lidé plánují na svých pozemcích postavit rodinný dům, měli by oslovit obec a zjistit, jaké a kde budou na Hrčavě zastavitelné plochy. Doporučila to vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Renata Niedobová. „Hrčava je v našem regionu poslední obcí, která územní plán nemá. Byla by škoda nevyužít dotaci, kterou by na jeho pořízení mohla získat,“ domnívá se vedoucí. Sama si myslí, že územní plán je na jednu stranu velice užitečný, na stranu druhou ale je pro obec zavazující.

Závěrečná diskuze byla plná osobních útoků a dokonce urážek. Mezi přihlížejícími občany byl i bývalý starosta Petr Staňo, kterému vedení obce opět vyčetlo mimo jiné nepředání úřadu či nehospodárné nakládání s financemi obce, což on důrazně popřel. Samotná diskuze tak byla delší než schvalovací část zastupitelstva.

Více si můžete přečíst v aktuálním Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu