Hrčavští zastupitelé vypreparovali diskusi

Jako jedna z posledních obcí neměla Hrčava schválený rozpočet. To se ale minulý týden na zasedání zastupitelů změnilo. Víska na trojmezí bude letos hospodařit s částkou zhruba 4,1 milionu korun, výdaje jsou naplánovány na výši 4,4 milionu.

Obec Hrčava učinila první krok k tomu, aby vyšel společný projekt s obcí Čierne. Foto: mr

Zastupitelé se na jednání zabývali poplatky. „Za psy a za užívání veřejného prostranství se nemění. Musíme ale zvednout poplatek za odpad, a to o 150 korun. Nově tak místní občan zaplatí 550 korun za rok,“ uvedl starosta Marek Sikora s tím, že k tomuto kroku je obec nucena neustálým navyšováním cen za svoz odpadů. Zvednutí poplatku se týká i firem. Obyvatelé Hrčavy si připlatí i za pronájem kulturního sálu.

Lidé nově otevřou peněženky i v případě, že budou chtít po obci písemně odpověď na dotaz. „Samozřejmě, pokud je odpověď krátká a naše pracovnice s ní nebudou trávit mnoho času, odpověď zpoplatněna nebude. V případě, že by ale odpověď na dotaz zabrala více času, bude zpoplatněna dle ceníku,“ upřesnil starosta a řekl, že lidé si musí uvědomit, že na obci nejsou odbory jako na městských úřadech a nesedí tam desítky úředníků. „Některé žádosti o různé informace tak zabírají spoustu času našim pracovnicím, které pak nemají prostor na svou práci,“ argumentoval starosta a upřesnil, že zpoplatněno bude i kopírování a k částce se pak přidá hodinová sazba pracovníka, který se dopovědí zabýval. Na dotaz občana, kolik to tedy bude stát, starosta Sikora pouze řekl, že ceník teprve bude zveřejněn na webu obce.

Poslední novinkou v oblasti povinných plateb je zavedení poplatku z lázeňského nebo rekreačního pobytu. Týká se provozovatelů ubytovacích zařízení. Nově ubytovaný zaplatí 10 korun za započatý den strávený na Hrčavě.

Zastupitelé jednohlasně schválili mimo jiné i dofinancování projektu Síla tradic. Naopak neschválilo pronájem nemovitosti, kterou využívaly místní spolky jako prodejní stánek na akcích.

Na konci zasedání zastupitelstva občany překvapilo, že v programu chybí tradiční bod Diskuse. „To je jako konec? A kde je diskuse?“ ptali se lidé. Odpověď starosty byla stručná: „Ne, diskuse tentokrát nebude.“ Přesto ještě někteří zůstali sedět a neformální výměna názorů pokračovala, ale již bez zápisu.

Na písemně zaslanou otázku, z jakého důvodu vedení obce vyřadilo z programu diskusi, starosta redakci neodpověděl.

Další zprávy z regionu