Hrobová místa podražila

Po dlouhé době, a proto razantně zvedla Komorní Lhotka poplatky za pronájem hrobových míst na obecním hřbitově. Nové sazby schválili zastupitelé na listopadovém zasedání.

Ilustrační foto: tm

„Poplatek se neměnil už roky. V poslední době všechno zdražuje. Údržba hřbitova, kosení trávy, likvidace odpadu atd., to vše obec něco stojí,“ uvedl starosta Komorní Lhotky Ivo Sztefek. Jak dále řekl, dosud poplatek za pronájem jednoho hrobového místa činil 200 korun na deset let, za dvojhrob dvojnásobek. Částky se přitom neměnily od první poloviny 90. let minulého století.

Na listopadové schůzi tak starosta předložil zastupitelům návrh na zvýšení poplatků – za jedno hrobové místo to bude 200 korun ročně, tedy za pronájem na 10 let 2000 korun, za dvojhrob dvojnásobek. „Na dvacet let, což je tlecí doba, to budou 4000 za jeden hrob a 8000 korun za dvojhrob,“ upřesnil.

Zastupitelé zvýšení poplatků schválili s okamžitou platností. Ivo Sztefek ještě dodal, že lidí, kteří mají poplatky uhrazené v původní výši, se bude nová sazba týkat až po uplynutí doby, do kdy mají pronájem hrobových míst zaplacený.

Další zprávy z regionu