Huť a město opraví nadjezd společně

Velká investiční akce čeká město Třinec a zároveň i Třinecké železárny. Musí opravit nadjezd spojující ulice Závodní a 1. máje. Vzniklo proto memorandum a dohoda, že do akce půjdou společnými silami.

Nadjezd potřebuje huť i město. Foto: mr

Třinec má před sebou dvě finančně náročné stavby. „Obě jsou potřebné a obě chceme uskutečnit. Bohužel ale do nich hodil koronavirus vidle a my už nyní víme, že se jedna bude muset posunout, a to výstavba důležité spojnice Via Sosna. Co však odsunout rozhodně nemůžeme, je oprava nadjezdu a také vedlejšího mostu,“ zdůraznila primátorka Třince Věra Palkovská.

Na posledním zastupitelstvu představila Memorandum o spolupráci při realizaci společného projektu Rekonstrukce mostního nadjezdu v Třinci. Jeho schválením vzniká pro oba účastníky prostor pro vzájemné partnerství a spolupráci při rekonstrukci.

„Jde o společný zájem města a hutě, proto bylo zvoleno toto řešení,“ podotkl Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy TŽ. „Je třeba si uvědomit, jak je nadjezd pro město, ale i pro železárny důležitý. Nejen že po něm jezdí lidé do práce do werku, ale používají ho i občané mířící do městských částí Kanada a Podlesí a také do nemocnice,“ upozornila primátorka.

Zastupitelé na memorandum kývli a koncem června bylo podepsáno. Samotný nadjezd patří železárnám, ale most přes Tyrku na ulici Závodní je města. Třinec se v memorandu zavazuje, že se pokusí získat na rekonstrukci peníze z dotačních titulů, Třinecké železárny zase obstarají projektovou dokumentaci. „Podepsáním memoranda jsme si navzájem potvrdili vůli rekonstrukci řešit. Stavba bude velice složitá, a to nejen z pohledu financí. Náročná bude i po technické stránce a také, co se týče zajištění logistiky ve městě, to bude více než složité. Udělat se to ale musí,“ je přesvědčena Palkovská.

Připomenula, jak významným krokem bylo vybudování mimoúrovňového křížení k areálu Třineckých železáren a k průmyslové zóně na Balinách, a to včetně celnice. Díky tomu došlo k výraznému odklonu těžké dopravy z centra města. „Kdyby k této stavbě nedošlo, dodnes by přes centrum Třince jezdily kamiony a připravovaná rekonstrukce nadjezdu by byla daleko náročnější,“ dodala.

Další zprávy z regionu