Inspekce potvrdila kvalitu naší školy

Učitele i žáky Střední odborné školy Třineckých železáren přijela minulý týden prověřit Česká školní inspekce. Ta po pečlivém prozkoumání vyhodnotila, že zařízení nabízí studentům nadstandardní podmínky i styl výuky. Pro školu to je, jako by na vysvědčení dostala jedničku s hvězdičkou.

Teoretická výuka se promítá na škole do praxe. Studentům se tak dostává komplexní výuka. Foto: škola

Inspektoři se v Třinci zdrželi od 22. do 24. února. Zaměřili se na tříleté obory elektrikář-silnoproud, instalatér, obráběč kovů, strojní mechanik a kuchař-číšník. „Vybrali si nás spolu s dalšími čtyřmi školami na základě zařazení metod kritického myšlení do výuky u těchto oborů. Tým inspektorů z Prahy, Středočeského, Zlínského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje docházel do výuky a také na praxi a hovořil s žáky i učiteli. Zkoumal rovněž práci školního poradenského pracoviště,“ popsal ředitel školy Aleš Adamus.

Výsledek inspekce dopadl nad očekávání. Odborníci totiž ohodnotili podmínky výuky jako vysoce nadstandartní. Týká se to nejen teorie v učebnách, ale i práce ve školních dílnách i v provozních pracovištích, kde žáci chodí na praxi.

„Ocenili jsme moderní způsob výuky, partnerský přístup k žákům, skupinovou výuku, zařazení sebehodnocení a vrstevnického hodnocení žáků a metody podporující aktivitu žáků. Příkladný je i způsob spolupráce se zřizovatelem, partnery, individuální práce učitelů na praxi a provozních pracovištích,“ chválili inspektoři.

Líbila se jim i propojenost teorie a praxe, vzájemná spolupráce učitelů a velmi kladně hodnotili práci školního poradenského pracoviště a vzájemnou spolupráci výchovných poradců s metodikem prevence a školním psychologem, jejichž cílem je snížit předčasný odchod žáků z výuky.

„Česká školní inspekce byla celkově velmi spokojená s prostředím, školním klimatem a bude nás dávat jako příklad, jak by měla probíhat kvalitní výuka na školách podobného typu,“ těší Aleše Adamuse.

Další zprávy z regionu