Jablunkovská jabka 2020 byla rozdána

Ceny města Jablunkovské jabko 2020 byly uděleny. Minulé pondělí se v obřadní síni jablunkovské radnice sešly ve velmi komorním složení, ale v o to přátelštější atmosféře, osobnosti Jablunkova, které získaly cenu města.

Držitelé Jablunkovského jabka s vedením města. Foto: město

Cenu města Jablunkova obdrželi: Libuše Ježowiczová za dlouholetou obětavou činnost spojenou s přípravou, realizací a účastí na akcích města, za propagaci Jablunkova a jeho tradic. Také za pečlivé vedení kroniky města a s tím spojených činností. Libuše Ježowiczová také mnoho let napomáhala při fungování souboru Jackové.

Libor Műller za dlouholetou práci v parku Sanatoria Jablunkov, který je unikátní parkovou sbírkou dřevin, druhou nejbohatší sbírkou na severní Moravě. Libor Műller se velkou měrou zasloužil o jeho celkovou obnovu a zařazení parku Sanatoria do Unie botanických zahrad České republiky.

Jan Legierski je od roku 1970 aktivním členem Hasičského záchranného sboru Jablunkov. Za padesát let práce, kterou ve svém volném čase věnoval pro dobro a bezpečí jablunkovských občanů, si zasloužil cenu města.

Miroslav Geissler „in memoriam“ za rozvoj sportu, především volejbalu, v Jablunkově. Byl zakladatelem jablunkovského volejbalového oddílu. Dlouhá leta pracoval v TJ Spartak Jablunkov.

Jan a Jadwiga Kluzovi, které město rovněž ocenilo „in memoriam“, zažili během druhé světové války pobyt v koncentračních táborech Osvětim a Birkenau. Naštěstí oba přežili a v 70. letech začali organizovat exkurze žáků 8. a 9. tříd jablunkovských škol na tato místa. Jadwiga Kluzová provázela žáky bývalými tábory a vykládala o tom, co prožila. Jan Kluz uspořádal spoustu výstav a vzpomínkových akcí. Manželé Kluzovi si vzali za svůj životní cíl seznamovat další generace s hrůzami války právě proto, aby je nemusely nikdy prožít.

Další zprávy z regionu