Jablunkovsku slouží zmodernizovaná čistička

Provoz čistírny odpadních vod (ČOV) v Návsí byl modernizován, ale také rozšířen o pětinu kapacity, protože narazil na své limity. Investice sedmi milionů korun umožní napojení dalších lokalit.

Čistírna odpadních vod v Návsí. Foto: SMVaK

„Kapacita čistírny odpadních vod, která pochází z roku 2002, již byla naplněna, což nám v některých momentech způsobovalo provozní problémy,“ řekl ředitel kanalizací Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Jan Tlolka.

Na čistírnu se mají postupně napojovat další odkanalizované lokality, proto bylo podle Tlolky nutné zařízení rozšířit a technologicky posílit. „Modernizace se týkala především biologického stupně čistění, konkrétně provzdušňování aktivační nádrže, a kalového hospodářství, kdy byla zvýšena kapacita strojního odvodňování kalů. Stavebně byla akce dokončena na začátku podzimu,“ dodal ředitel.

ČOV měla před rekonstrukcí kapacitu 8 tisíc ekvivalentních obyvatel a byla vyprojektována na vyčištění maximálně 912,5 tisíce kubíků odpadních vod ročně. Po modernizaci se její kapacita zvýšila na více než jeden milion kubíků odpadních vod ročně, což představuje ekvivalent pro 9950 obyvatel.

Další zprávy z regionu