Jedovatých kouřů z komínů ubývá

Vzduch, který v našem regionu dýcháme, je rok od roku čistší. Pouze dvakrát a jen na dvou místech v našem kraji byly loni překročeny emisní limity pro velmi jemné částečky prachu. A to konkrétně v Ostravě-Radvanicích a ve Věřňovicích. Informoval o tom hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Neekologické topení se už brzy lidem hodně nevyplatí. Pokuty budou vysoké. Foto: ba

„Rozloha oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je menší. Je znát, že naše práce, ať už jde o skvěle rozjeté kotlíkové dotace na podporu výměny lokálních topenišť, nebo o tlak na ekologizaci provozů zejména velkých znečišťovatelů, nese výsledky,“ zhodnotil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Krajský úřad průběžně přezkoumává závazné podmínky integrovaných povolení pro podniky, prověřuje, zda při své produkci využívají nejlepší dostupnou techniku, popřípadě jim zpřísňuje emisní limity. „Připravujeme opět nové dobrovolné dohody, mimo jiné i s Třineckými železárnami. Cílem je uplatnění takových opatření, která nad rámec legislativy ČR a EU povedou k dalšímu zlepšení stavu životního prostředí v dané oblasti,“ vysvětlil hejtman.

Třinecké železárny se v dobrovolné dohodě zavazují k dalším činnostem ke zlepšení životního prostředí nad rámec zákonných požadavků už od roku 2015, kdy ji uzavřely poprvé s ministerstvem životního prostředí.

Podmínky pro zlepšení ovzduší se zpřísňují také pro běžné obyvatele. Už letos v září začne platit zákaz používání kotlů první a druhé emisní třídy. Těm, kdo v nich budou topit nadále, hrozí pokuta až padesát tisíc korun. Výjimku by podle informací z ministerstva životního prostředí měli dostat ti, kdo budou mít podanou žádost o dotaci.

Další kolo je tady
Moravskoslezský kraj se připravuje na čtvrté kolo kotlíkových dotací. Krajští radní tento týden podali žádost o zhruba 700milionovou dotaci pro region.

„Výzvu vyhlásilo ministerstvo životního prostředí koncem února. Pro celou republiku je k dispozici pět miliard korun na výměnu neekologických kotlů. Kolik peněz nakonec do kraje přijde, by měl určit zájem občanů. Od září se předběžně o dotaci na nový kotel přihlásilo 5 503 žadatelů,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Celý článek najdete v dnešním Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu