Jídlo z popelnic promění v bioplynce na energii

S novinkou ve zpracování odpadů přichází v Třinci. Kuchyňský odpad z domácností nově putuje do bioplynové stanice, která nedávno vznikla v Horní Suché nedaleko Havířova. Město i svozová společnost si od toho slibují snížení komunálního odpadu, který končí na skládce.

Do nových popelnic se potkani nedostanou, pokud je lidé správně uzavřou. Foto: mr

„Na základě podrobného roztřídění obsahu popelnic víme, že průměrná černá nádoba v hutnickém městě obsahuje kromě dalších využitelných komodit vysoké procento bioodpadu, který zbytečně končí na skládce. Jen obyvatelé třineckých sídlišť vyhodí měsíčně až 12 tun jídla. Proto jsme po dohodě s vedením města připravili pro sídliště a střed města nový systém separace využívající speciální utěsněné nádoby na třídění jídelních zbytků,“ uvedl jednatel společnosti Smolo Tomáš Ondraszek. Upozornil také, že firma umístila nové speciální nádoby koncem ledna a první svoz se uskutečnil 7. února.

Do popelnic se potkani nedostanou
Popeláři rozmístili na sídlištích a v centru Třince přes 90 speciálních nádob na jídelní zbytky, které nahradí dosavadní hnědé popelnice. Na rozdíl od tradičních, dosud používaných nádob na zelený bioodpad, jejichž obsah se sváží do kompostárny, lze do nových nádob na kuchyňské zbytky vkládat především i odpady živočišného původu. Nový typ popelnic na kuchyňský odpad má objem 240 litrů. Je vybaven těsnicím víkem, které zabraňuje šíření zápachu.

„Pokud je budou občané poctivě zavírat, ani potkani nebudou moci hodovat na jejich obsahu. Právě Třinec v poslední době musel přistoupit k mimořádné deratizaci kvůli přemnožení potkanů,“ připomenul Tomáš Ondraszek.

Co dát do nových popelnic?
Lidé do nových nádob mohou vyhazovat veškeré zbytky nedojedených jídel z domácností, maso, mléčné výrobky, ryby, pečivo, ořezy ovoce a zeleniny, sedliny z kávy, sáčky od čaje, stejně jako prošlé potraviny. Nevyužité potraviny mohou do kontejnerů vkládat včetně původních obalů.

Další zprávy z regionu