Jsou v patové situaci

Ukáznit některé rychle jedoucí řidiče po místní komunikaci mezi obytnými domy, na které se ve velkém počtu vyskytují děti. To bylo cílem ve Stříteži. K řešení nakonec nedošlo.

Ilustrační foto: tm

„Navrhovali jsme v daném místě dopravní značení „obytná zóna“. Ovšem to by se nám prodražilo. V obytné zóně se totiž nemůže parkovat na silnici, ale museli bychom postavit parkoviště, na které v ulici není místo. Nebo by lidé museli parkovat na svých zahradách, což při větším počtu aut v některých rodinách není reálné,“ popsala situaci starostka Stříteže Michaela Porvisová. Rovněž snížení rychlosti v daném místě by se dle odborníků minulo účinkem – kdo jezdí rychle nyní, bude jezdit rychle i potom.

„Řešením jsou i zpomalovací retardéry, které ale přinášejí hluk, vibrace, a hlavně nutný souhlas obyvatel, kteří by bydleli poblíž. Což je po zkušenostech z jiných částí obce také nereálné. Jsme v patové situaci,“ doplnila starostka s tím, že retardéry jsou problémem i pro zimní údržbu. Zastupitelé se nakonec dohodli, že další kroky již podnikat nebudou.

Další zprávy z regionu