Kanalizace je téměř hotova

Téměř dva roky trvající výstavba kanalizace v centru Milíkova pozvolna spěje do zdárného konce. Hlavní kanalizační řád je hotový, nyní se na něho postupně napojují občané.

Ilustrační foto: ba

Jako první se v Milíkově dočkali kanalizace občané místní části Pila. Až posléze přišla na řadu výstavba kanalizační sítě ve druhé části obce. Zatímco na Pile mají kanalizaci gravitační, v centru obce (Dědina) se jedná o kombinaci kanalizace gravitační a tlakové. Součástí nového kanalizačního řádu jsou i dvě přečerpávací stanice a také čistírna odpadních vod.

„Kanalizační řád s veřejnými částmi přípojek je dokončený a už také zkolaudovaný. Čistírna odpadních vod byla koncem července uvedena do zkušebního provozu,“ informovala starostka Milíkova Eva Kawuloková. Nyní postupně probíhá napojování domovních kanalizačních přípojek. „Je jich celkem 180, na základě uzavřené smlouvy se naši občané musejí napojit na kanalizační síť do konce letošního roku,“ upřesnila Eva Kawuloková.

Jak dále zdůraznila, po dokončení kanalizace bude odkanalizována téměř celá obec, s výjimkou několika odlehlých lokalit. „Někteří naši občané, kteří se na novou kanalizaci nyní nemohou napojit, se zajímají, zda to v budoucnu bude možné, že by měli zájem. Odkanalizováním okrajových části naší obce se výhledově budeme zabývat,“ potvrdila první žena Milíkova.

Stavba splaškové kanalizace v centru obce spolkla bezmála 70 milionů korun. Obec na ni získala dotaci z inisterstva životního prostředí ve výši 40 milionů.

Další zprávy z regionu