Kanalizace pomůže přírodě i lidem

Další velký krok ke zlepšení životního prostředí provedla Bystřice. Koncem minulého roku dokončila odkanalizování lokality Karpentská křižovatka. Akce vyšla na necelých dvacet milionů korun, obci pomohla dotace.

Práce na kanalizaci v Bystřici jsou hotové. Foto: tm

Nová kanalizace se týká šestadvaceti rodinných domků, přesně 104 občanů. Práce byly zahájeny v polovině února minulého roku. Zhotovitel přitom měl uvedeno ve smlouvě o díle, že musí být hotovo do roka.

„Na konci prosince jsme mohli hrdě konstatovat, že je vše dokonáno a nyní jen zbývá se popasovat s tím nejhorším v rámci dotačních titulů, což je administrace projektu, jinak řečeno s papírováním,“ konstatoval starosta Bystřice Roman Wróbel.

Obci se na výstavbu kanalizace podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Kanalizace vyšla na necelých 20 milionů korun, patnáct milionů činily uznatelné náklady. A z nich Bystřice obdržela 64 procent, což je 9,6 milionu korun. Zbývající část uhradila ze svého rozpočtu.

Jak dále starosta řekl, obec tímto dobudovala hybridní kanalizační řad, část je řešena gravitační kanalizací a část tlakovou. Obě jsou propojeny tlakovou stanicí, jejíž výstavba byla poměrně náročná. „Tím jsme vlastně odstranili naši dlouhodobou Achillovu patu, protože tato lokalita nebyla odkanalizována, jelikož leží trochu stranou. Podařilo se nám vyhnat dalšího kostlivce ze skříně,“ pousmál se starosta.

Nová kanalizace je napojena na vendryňský řad a odpadní vody poputují do třinecké čističky. „Má to svoji logiku a jsme moc rádi, že jsme si s Vendryní plácli, protože v lokalitě této obce se počítá s další výstavbou rodinných domků, které se budou moci právě na tento řad napojit,“ pokračoval starosta.

Bystřici nyní zbývají k odkanalizování pouze okrajové části, ty jsou ale natolik odlehlé, že není ekonomicky možné je řešit vybudováním další kanalizace. Tamní obyvatelé si tak musí řešit splašky sami za pomoci domácích čističek.

Vybudování kanalizace pomáhá nejen životnímu prostředí, ale finanční užitek z toho budou mít i občané. „V dnešní době se lidé podle zákona musí napojit na kanalizaci, pokud je to možné. Vezměte si příklad, že třeba rodina má čtyřkubíkovou žumpu, kterou by měla vyvážet každých 14 dní. Rozhodně ji toto řešení vyjde dráž než napojení se na řad,“ argumentovala vedoucí oddělení investic Hana Pilková.

Starosta ji doplnil: „Vyvážet, ne vypouštět! Podle tabulek se dá zprůměrovat, kolik člověk vypouští odpadních vod, a v případě kontroly musí dokázat, jak s těmito odpady naložil. Že si sjednal ekologický svoz a nevypustil to někam na zahradu či do potoka.“

Další zprávy z regionu