Kanalizace v části Bystřice se prodraží

Největší obec v regionu řeší odkanalizování části, kde je 26 domů. Je připraven projekt, který počítá s částkou 23 milionů korun. Starosta Roman Wróbel s nadsázkou říká, že půjde o nejdražší kanalizaci v republice. Ovšem jiné varianty nejsou.

Okolí karpentské křižovatky čeká na odkanalizování. Foto: tm

„Jedná se o vybudování kanalizace v lokalitě karpentské křižovatky. Celkové náklady jsou přes 23 milionů korun, ze Státního fondu životního prostředí dostaneme dotaci ve výši 10,7 milionu, zbytek uhradíme z rozpočtu obce,“ představil čísla Wróbel. Zároveň dodal, že v místě je 26 domů a napojení by se týkalo 104 ekvivalentních obyvatel.

Právě kvůli vysokým nákladům zkoušeli v Bystřici najít jiné řešení. „Experti a odborníci ohledně kanalizace byli jednoznačně pro systémové řešení. V hustě zastavěné zóně, jako je u nás, je jediným schůdným řešením rozšíření řadu. Musíme brát v potaz i to, že v budoucnu tam vznikne další zástavba,“ nastínil starosta. Zvažovaná varianta domácích čistíren odpadních vod je z tohoto pohledu vhodnější v místech, kde není kanalizační řad a kde není možné jeho rozšíření.

„Ač bude stavba drahá, není v tomto případě co řešit. Na druhou stranu mě těší, že vybudování této kanalizace se neprojeví na výši poplatku za stočné, čehož jsem se bál,“ nezastíral Wróbel.

Další zprávy z regionu