Kantory ocenilo ministerstvo i kraj

Den učitelů, připadající na 28. březen, přináší každoročně slova díků i mnohá ocenění pro zástupce tohoto nelehkého povolání. Také letos byla vyzdvižena práce pedagogů, kteří svou energii věnují dětem a studentům z regionu. Ocenil je Moravskoslezský kraj a ministerstvo školství.

Ministr Robert Plaga předává ocenění Jiřímu Pavelkovi. Foto: pořadatelé

Během slavnostního ceremoniálu v Senátu Parlamentu České republiky ocenil ministr školství Robert Plaga 48 kantorů. Ti medaile obdrželi za významné pedagogické, výchovné, vědecké či umělecké práce, za dlouhodobé a vynikající působení ve školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání.

Mezi osmačtyřicítkou vyznamenaných z celé republiky své jméno našel i Jiří Pavelka, působící na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně. Jako učitel matematiky, fyziky a informatiky dosahuje se svými žáky ve všech předmětech výborných výsledků, podílí se například na zavádění informačních technologií do fyziky, k čemuž inspiruje a zároveň školí také kolegy z jiných měst v Česku.

Podle ředitele gymnázia Tomáše Hudce je výčet úspěchů Jiřího Pavelky takřka nekonečný a ze seznamu vyzdvihl jen několik posledních. „V roce 2018 získali jeho žáci druhé místo v krajském kole olympiády v programování, dále několikanásobné umístění v první desítce celostátní robotiády, prvenství v mezinárodní IT soutěži v Orlové či celostátní umístění v Bobříku informatiky,“ uvedl.

Jiří Pavelka se však nevěnuje pouze výuce před tabulí. Je trenérem mladých softbalistů, hudebníkem a podílí se na společenských akcích školy. „Jsem učitelem, protože mě to baví a práce se studenty mi přináší radost, nejen přímo ve škole, ale i v okamžiku, kdy je potkávám po maturitě a oni rádi vzpomínají na svá školní léta na našem gymnáziu,“ řekl pedagog a dodal, že medaile je pro něj velmi významným oceněním.

Ještě o den dříve než ministerstvo školství vyznamenával pedagogické osobnosti Moravskoslezský kraj. Ze 106 nominovaných převzalo ocenění pětadvacet, z nichž šest se věnuje žákům v našem regionu. „Kritéria, která odborná komise posuzovala, byla samozřejmě obsáhlá. Ať už se jednalo o mimořádnou odbornou činnost, zapojení do mezinárodních programů, výrazná prezentace školy na veřejnosti, ale také samotná práce učitele s žáky. Posuzovalo se také projektové vyučování, experimentální ověřování vzdělávacích a výchovných postupů a metod nebo naopak mimoškolní činnost,“ nabídl vhled do hodnocení náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Cenu pro výraznou pedagogickou osobnost roku si převzala francouzštinářka Gymnázia Josefa Božka Andrea Šteflová a učitelka odborného výcviku oboru cukrář Anna Čunderlová z Albrechtovy střední školy z Českého Těšína. Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost pak krajská komise ocenila ředitelku Základní a mateřské školy Pod Zvonek Český Těšín Renátu Čalovou Wapienikovou, matematikářku a fyzikářku Miroslavu Babilonovou z třineckého gymnázia, učitelku a výchovnou poradkyni Jitkou Haltofovou z Jubilejní Masarykovy základní školy Třinec a pedagožku Annu Sikorovou ze Střední školy, Základní školy a Mateřské školy v Třinci.

Další zprávy z regionu