Kaple dostane nový kabát

Zvýšení estetického komfortu prostor sloužících k poslednímu rozloučení se svými blízkými bude výsledkem rekonstrukce hřbitovní kaple na centrálním hřbitově v Českém Těšíně.

Kapli čeká renovace. Foto: ba

Kapli na městském hřbitově v uplynulých dnech obsadili řemeslníci. Jedním z jejich hlavních a prioritních úkolů je odstranění dlouhodobého zavlhčení zdiva, ke kterému docházelo kvůli chybějící izolaci stavby.

„V interiéru kaple řemeslníci osekají zdivo do výšky přesahující jeden metr. Následně zdivo i spáry celoplošně očistí a natáhnou nové omítky včetně štuku,“ přiblížila průběh stavebních prací mluvčí českotěšínské radnice Marcela Hladká. Dodala, že po dobu jejich trvání bude kaple pro konání obřadů uzavřená.

Součástí plánované rekonstrukce budou také venkovní sanační práce. V první fázi dojde k odkopání kaple do hloubky 0,4 metru, očištění základového zdiva tlakovou vodou a zarovnání hydroizolační stěrkou. Následovat bude speciální nátěr zdiva tekutou lepenkou a zasypání kamenivem.

„V plánu je také čištění venkovní fasády, která bude až do výše jednoho metru od soklu osekána. Počítá se s provedením sanace mikroporézní omítkou a s následnou obnovou architektonických prvků,“ pokračovala Marcela Hladká.

V rámci modernizace, která pohltí bezmála dva a půl milionu korun, dojde také k výměně dveřních a okenních výplní a restaurování vstupních dveří včetně doplnění větracích okének.

Další zprávy z regionu