Ke změně názvu obce se zvedla vlna odporu

Nápad na zkrácení názvu Mostů u Jablunkova na pouhé Mosty vyvolal v obci bouřlivé reakce. Některým se změna zamlouvá, jiní proti ní podepisují petici.

Dvaaosmdesátiletý František Sikora ukazuje rodný list své matky, kde jsou na razítkách farního úřadu i obce uvedeny Mosty u Jablunkova. Foto: fm

„Nesouhlasím, že přívlastek ‚u Jablunkova‘ naše obec nesla teprve od roku 1952, jak nám tvrdí vedení úřadu. Našel jsem staré matriční dokumenty a už moje maminka se narodila v roce 1911 v Mostech u Jablunkova,“ ukazuje rodný list dvaaosmdesátiletý František Sikora a přikládá i další matriční dokumenty z následujících let. Reaguje tím na vyjádření vedení obce, že vesnice získala přívlastek ‚u Jablunkova‘ až v 50. letech 20. století.

S pátráním po vývoji názvu Třineckému hutníku pomohlo také Muzeum Těšínska. „V Historickém lexikonu obcí ČR, vydaném Českým statistickým úřadem, se uvádí jako oficiální úřední název v letech 1869 až 1950 pouze Mosty. V praxi, tzn. i v úředních dokumentech vydávaných obecní samosprávou či jinými státními orgány, se však běžně používalo rovněž označení Mosty u Jablunkova, Mosty bei Jablunkau, Mosty przy Jabłonkowie atp.,“ vysvětluje historik muzea Radim Jež.

Název Mosty u Jablunkova v mnoha místních zakořenil a berou jej jako nedílnou součást obecní identity. „K názvu Mosty u Jablunkova mám osobní vztah a nevidím důvod, proč by se měl měnit,“ poznamenal František Sikora. Podobně smýšlí i značná část z necelých čtyř tisíc obyvatel obce. V těchto dnech svůj názor vyjadřují také podpisem petice, která žádá zastavení schvalovacího procesu změny názvu bez řádného projednání s občany a vypsání místního referenda. „V této chvíli máme pod peticí podepsaných přes pět set lidí,“ upřesnila v pondělí autorka Jana Klusová.

I kvůli vyřizování nových dokumentů zaujímá negativní postoj ke změně názvu obce mnoho dalších obyvatel Mostů u Jablunkova. „Pro lidi to bude stresující. Budeme muset vyřizovat mnoho dokladů. Já mám například šest průkazek, takže bych se naběhal. Pro průkaz Českého svazu bojovníků za svobodu Československé obce legionářské, který mi zajišťuje slevy na jízdné, bych musel až do Ostravy, a to není pro dvaaosmdesátiletého člověka zrovna jednoduché,“ říká František Sikora.

Vedení obce za zkrácením názvu vidí spíše pozitiva. „Chceme se vrátit k původnímu názvu a obnovit historii této značky, která odkazuje k tradicím. Se zkráceným názvem se bude všem lépe pracovat. Současný název navíc mate. Když k nám například jede návštěva z daleka, považuje naši obec za součást Jablunkova,“ poznamenal místostarosta Martin Procházka a dodal: „I když máme Jablunkov rádi, jsme jediné Mosty v republice a přívlastek tedy nepotřebujeme.

Další podrobnosti se dočtete v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu