Keramická popelnice: Milíkov má bronz

Mezi obce, které nejhospodárněji nakládají s komunálním odpadem se i nadále řadí Milíkov. V letošním ročníku soutěže O keramickou popelnici putoval do obce bronz.

Pohled na Milíkov z lokality Varcop. Foto: ba

Milíkov uspěl jako jediná obec či město z našeho regionu, když v kategorii obcí od 801 do 2000 obyvatel získal třetí místo.

„V roce 2015 jsme zavedli inteligentní systém nakládání s komunálním odpadem. Systém je motivační, lidé si už na něho zvykli. Každý majitel nemovitosti má čtyři nádoby – na směsný komunální odpad, na papír, na plast a na bioodpad. Za pečlivé a správné třídění lidé sbírají body, na základě kterých jim pak snižujeme poplatky za odpad,“ přiblížila starostka Milíkova Eva Kawuloková.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, se zapojilo všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě.

V jednotlivých kategoriích prvenství putovalo do Krásné, Morávky, Hukvald a Nového Jičína. Držitelem ocenění Skokan roku se stal Petřvald.

Jak informoval náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška, na jednoho obyvatele v kraji v roce 2021 připadalo průměrně 73,8 kilogramu vytříděných složek – plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů.

Další zprávy z regionu