Klub turistů slaví sté narozeniny

Už sto let funguje a pořádá akce Klub českých turistů Třinec. Prošly jím stovky nadšených lidí, kteří mají v oblibě zdravý životní styl a rádi se věnují nejen turistice, ale i lyžování nebo třeba vodáckému sportu.

Turisté z klubu vyráží společně na výlety nejen po českých horách. Foto: KČT

S turistikou se v Třinci prokazatelně začalo již v roce 1905, a to v tehdejším Beskidenverein, jehož členové měli chaty mimo jiné na Javorovém, Čantoryji a podíleli se i na výstavbě turistické chaty Sliezsky dom ve Vysokých Tatrách.

Hned po I. světové válce se třinecká turistika začala provozovat v rámci Sportowego Klubu Siła (sdružoval mládež polské národnosti), a to v rámci sportovní gymnastiky. „30. března 1924 vznikl Klub československých turistů Třinec, který patřil k župě Těšínské. Jeho zakladatelem byl Theo Hepner, který byl až do roku 1949 jeho prvním předsedou. Zkraje měl klub 103 členů,“ začala líčit předsedkyně KČT Třinec Věra Byczanská

Turistika pěší, lyžařská i značení
Členové turistického klubu se kromě pěší turistiky věnovali i lyžování a skokům z můstku. Trénovali na můstku na vrchu Javorový. Mimo sportovní činnosti se členové věnovali i  značení turistických cest. Ve válečném období se turistika v Třinci rozvíjela v rámci polského K. S. Zaolzie Třinec.

V prvních letech po osvobození se činnost turistů soustřeďovala v obnoveném KČST. Vedoucí členové spolku položili pevné základy třinecké turistice, která v poválečných letech patřila k nejlepším na Ostravsku. Po zániku KČST v roce 1948 přešla většina členstva do SK Železárny Třinec.

Chata na Ostrém se po dostavbě stala oblíbeným místem turistů. Foto: KČT Třinec

Orientační běh i vodácká turistika
Počátkem roku 1950 se činnost klubu zaměřila na vycházky do okolních Beskyd a na organizaci zájezdů do nejzajímavějších oblastí republiky. Do turistiky se začaly prosazovat soutěžní prvky, což vedlo k uspořádání prvních turistických závodů brannosti, z nichž se vyvinuly orientační závody letní i zimní lyžařské. Svou činnost začal vyvíjet oddíl vodácké turistky.

„Od roku 1955 se začaly konat turistické srazy, kterých se odbor turistiky pravidelně zúčastňoval. Bylo to období srazů, plnění výkonnostních odznaků zimní, pěší i lyžařské turistiky. Vše bylo orientováno na turistiku a poznávání vlasti. V okrese Frýdek-Místek získali Jan Turoň, Otto Gavenda a Mojmír Satori titul mistr turistiky po linii ZC. V letech 1955-56 vydávali třinečtí turisté zpravodaj Třinecký turista,“ připomenula Věra Byczanská.

Mladým se zpočátku nechtělo
V roce 1970 vznikl turistický oddíl mladých (TOM), který hned v roce 1971 pro nezájem zanikl. Úspěšný turistický oddíl mládeže pak vznikl až v roce 1975. Začala se prosazovat i mototuristika vedená Bedřichem Augustinem a později Bohuslavem Sztefkem.

Během dlouhé doby až do roku 1989 byla turistika dosti ovlivněna socialistickým zřízením naší vlasti. Bylo to také období střídání vedení v turistice. Od roku 1986 vede odbor turistiky, později KČT Třinec vede předsedkyně Věra Byczanská. Členská základna se v Třinci pohybovala od 150 do 220 členů.

Klub obnovuje činnost
V roce 1991 obnovuje celostátní činnost Klub českých turistů. Rok nato se ke svému původnímu názvu vrací i klub z Třince. „V tomtéž roce získal klub v restituci turistickou chatu Ostrý na Ostrém. Dalších 10 let bylo poznamenáno zpočátku nadšenou starostí o majetek a znovu oživením turistických cest do zahraničí. V roce 1995 KČT Třinec zakoupil Turistickou chatu mladých zvanou Hepnerka na Ostrém, která od svého postavení vždy sloužila třineckým turistům, pouze majitelé se střídali,“ pokračovala předsedkyně.

Už mohli do světa
Zatímco v dobách socialismu navštěvovali turisté hlavně domácí hory, po roce 1989 se jim otevřel svět. Konečně mohli poznávat Alpy a další pohoří v cizině. Klub i nadále pořádá různé oblíbené akce, jako je dálkový pochod Mánesovou stezkou nebo Pohádkový les pro nejmenší děti.

Oslavy začaly
Klub Českých turistů pořádá letos na oslavu svých narozenin celou řadu akcí. Například v předsálí kina Kosmos uspořádal výstavu o své historii. Návštěvníci se na ní dozví vše o historii organizované turistiky na Třinecku, prohlédnou si fotografie a dočtou o výrazných osobnostech klubu.

Hlavní oslava stých narozenin se bude konala v sobotu 11. května na chatě na Ostrém.

Další zprávy z regionu