Kněží požehnali velikonoční pokrmy

Jídlo, které bude součástí velikonoční tabule, kněží na Bílou sobotu slavnostně požehnali věřícím.

K Bílé sobotě patří speciální modlitba nad jídlem. Foto: ba

V jablunkovské farnosti se tradičně žehnají pokrmy ve farním kostele Božího těla a také v klášterním kostele svatého Josefa.

Žehnání velikonočních pokrmů v katolické církvi připomíná poselství zaznamenané apoštolem Pavlem: Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží.

Velikonoční zmrtvýchvstání Ježíše Krista je přelom, kterým končí 40 denní období půstu a odříkání.

Další zprávy z regionu