Kniha Evy Szczerbové slaví úspěch

Eva Szczerbová alias Jewka Trzyńczanka je nejen skvělou fejetonistkou, ale i vypravěčkou. Výborně podané příhody ze života autorky a zdejších lidí rozzářily snad každého, kdo minulé úterý zavítal do Knihovny Třinec. Na místě nechyběla ani naše redakce, se kterou je paní Eva spjata už patnáct let.

Na prezentaci knížky Ewy Szczerbové nemohl chybět Třinecký hutník, za který poděkoval Jiří Wawrzacz. Foto: mc

Výběr fejetonů paní Evy vyšel loni knižně, ale než pandemie umožnila knihu „Jako sie tyn żiwot zmiynio“ pokřtít, náklad se, ke skromnému údivu autorky i vydavatelství, vyprodal. Brzy se však dočkala dotisku.

„Když jsme tuto knihu připravovali, ani jsme nedoufali, že se dočká tak kladného ohlasu. Velice nás to těší. Zájem čtenářů mimo jiné svědčí o tom, že zdejší obyvatelé mají stále blízko k místním tradicím a především k našemu krásnému lidovému jazyku, který zůstává díky paní Ewě zachován,“ řekla v úvodu Irena Plšková Cichá, která se na vzniku knihy podílela.

Eva Szczerbová napsala přes 700 fejetonů, které souvisí s naším krajem a jsou do něj situovány příběhy. Píše ve svém rodném nářečí. Kniha je jejich výběrem.
„Před lety jsem si řekla, že když může psát Ostravak Ostravski po ostravsku, tak proč my bychom nemohli po naszymu. Odvážila jsem se tedy s mými texty obrátit na Jiřího Wawrzacze, tehdejšího šéfredaktora Třineckého hutníku, a on je začal publikovat. Kdyby ne on, tak Jewka Trzyńczanka neexistuje,“ řekla autorka a slovy díků nešetřila.

„Děkuji také Halinkám ze sekretariátu Hutníku, které v prvních letech moje ručně psané fejetony luštily a přepisovaly do počítače, a především panu Władysławowi Biłkowi, který je dodnes redakčně učesává. Jsem moc ráda, že se dnes konečně můžeme po letech setkat osobně,“ dodala autorka.

Kdo znal autorku pouze z její tvorby, měl možnost zjistit, že její životní moudrost, pozitivní energie a laskavost, jež její fejetony zahrnují, nejsou pouze vykonstruované, ale skutečné.

Další zprávy z regionu