Knihovna plánuje Rok Adama Wawrosze

Regionální autor Adam Wawrosz, od jehož narození uplyne v prosinci 110 let, byl básník, spisovatel a dramatik. Jeho osobnost je natolik významná, že si jej
Knihovna Třinec v roce 2023 připomene několika tematickými akcemi.

Knihovna vzpomene na slavného básníka během celého roku. Foto: archiv

Adam Wawrosz byl literát, dramatik a velký znalec místního nářečí. Ve svém díle popisoval každodenní život v našem regionu, kulturu a tradice. Přednáškový cyklus Fenomén Adam Wawrosz v Knihovně Třinec obsáhne každé z těchto témat, a bude pokračováním loňského úspěšného cyklu Po naszymu je fajnie.

„Byl nejen literát, ale hlavně skvělý, ryzí člověk, který si vždy stál za svým přesvědčením. Navíc byl velkým a všestranným animátorem kultury, zakládal v Konské a pak v Třinci loutková divadla, byl také dlouholetým ředitelem jednoho z nich, které působilo v rámci Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně (Bajka). Hrával v ochotnických divadelních skupinách, založil minikabaret Torka, s nímž vystupoval skoro v každé těšínské lokalitě, ale především se proslavil jako autor nářečních divadelních her, skečů, zejména však nářeční poezie a prózy,“ zavzpomínal Daniel Kadlubiec, který je znalcem díla tohoto všestranného autora.

Dle jeho slov byl Adam Wawrosz v této oblasti mistrem. A veškeré jeho dílo pak znamená velký přínos pro těšínskou kulturu a společenský život.

Odkaz Adama Wawrosze má obrovskou regionální hodnotu. Nejen jeho cit pro nářeční slovo, ale také to, jak s ním zacházel v poezii i próze, je mimořádné.

Knihovna Třinec uspořádá v rámci celého roku čtyři akce na počest Adama Wawrosze. Každá z nich bude věnována jiné oblasti umělcovy tvorby. Ve čtvrtek 23. února bude Adam Wawrosz představen v kontextu těšínské nářeční literatury. Čtvrtek 13. dubna se zaměří na jeho život a dílo. A protože neoddělitelnou součástí tvorby tohoto významného autora byl humor, bude právě on hlavním tématem zářijové přednášky.

Vyvrcholením celého Roku Adama Wawrosze bude představení autora jako dramatika. Poslední akce se uskuteční 7. prosince v Trisii, kde lidé zhlédnou jednu z jeho her.

Součástí cyklu přednášek Rok Adama Wawrosze bude výstava Mariana Steffka O životě a tvorbě Adama Wawrosze, bude přístupná u každé přednášky. Obsahuje jak obrazový materiál či archivní fotografie, tak ukázky z jeho děl nebo knihy.

Adam Wawrosz se narodil 24. prosince 1913 v Końske v krejčovské rodině jako nejmladší z devíti dětí a zemřel 18. prosince 1971. Jeho otec padl v první světové válce. V té druhé on sám bojoval v polské armádě a později skončil v koncentračním táboře, protože před válkou napsal satirickou báseň o Hitlerovi. Po válce pracoval v Třineckých železárnách. Vedl dokonce polskou rubriku v časopisu Hutník. Publikoval i v novinách Głos Ludu a v měsíčníku Zwrot.

Další zprávy z regionu