Kompostéry v obcích? Hrozí veliký problém

Obce se dostávají do nečekaných problémů. Svým občanům v posledních letech pořídily kompostéry. Nyní ale ve statistikách svozu za obec tuto složku vytříděného odpadu postrádají. I malým vesničkám proto v příštích letech hrozí nemalé pokuty.

Kompostují i děti. Učí se tím být zodpovědné za své odpady. Foto: tm

Starostové stále nevědí, jak bude stát postupovat v případě obcí, které v minulosti vyslyšely výzvu státu a udělaly maximum pro třídění bioodpadu. Teď jim však chybí v tabulkách. „Ve třech vlnách jsme naše domácnosti vybavili kompostéry, naučili jsme občany třídit biologicky rozložitelné složky a vyrábět z nich kompost. Paradoxně je to nyní špatně, protože tento bioodpad nemůžeme nijak vykázat a chybí nám ve výkazech vyseparovaného odpadu,“ potvrdil starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák.

Se stejným problémem se potýká Vladislava Latochová, starostka Vělopolí. „Zákon nastavuje obcím cíle, ale neřeší, jak je dosáhnout. Stát nás chce navíc v případě nesplnění cílů pokutovat stejnou částkou bez rozdílu, zda jde o aglomeraci, jako je Ostrava, nebo malou vesnici s 300 občany, jako je ta naše,“ upozornila Latochová, která vede obec již 33. rokem.

Kompostéry pořídily všechny obce sdružení Stonávka. Podobně hovoří první muž Horní Lomné Kamil Kawulok. „V menších obcích jsou kompostéry absolutně dostačující. Myslím si, že i v případě zákonů, v těchto případech vždy musí zvítězit zdravý rozum. Proč by občané z vesnic museli odvážet čistý bioodpad? To mi hlava nebere,“ pozastavoval se Kawulok.

Řešení pro každou obec?
Jednatel odpadové společnosti Smolo David Rucki přislíbil, že ve firmě provedou analýzu a navrhnou řešení pro každou obec. „Spolupracujeme se sdruženími obcí, společně apelujeme na vládu, aby tyto nesrovnalosti zákonodárci narovnali. Samosprávy postupují v souladu se zákonem, ale požadavek vytřídění 60 procent složek způsobí, že bez dalších změn nesplní limity třídění v roce 2025 téměř žádná obec,“ doplnil Rucki.

Výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka na jednu stranu uklidnil, že sankce se vztahují až k cílům v roce 2025 a do té doby se snad legislativa podaří upravit v tom směru, aby obce mohly své vytříděné odpady smysluplně vykazovat a započítávat.

„Cíle jsou nastaveny dobře, ale je třeba zlepšit možnosti obcí, jak dosažené pozitivní výkony v třídění započítat. V tuto chvíli jsou obce i města v nezáviděníhodné situaci. Řešení však není jednoduché, protože se musí sladit i s požadavky Evropské unie. Každopádně by ale starostové neměli být trestáni za to, že hledají cesty, jak občany naučit lépe třídit odpad, nebo mu dokonce předcházet třeba právě kompostováním,“ zdůraznil.

Celý článek si můžete přečíst v dnešním Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu