Konwent Prezesów

Wynik gospodarczy za rok 2019, przygotowania do Zjazdu PZKO oraz współpraca Miejscowych Kół ze Sceną Polską Teatru Cieszyńskiego. O tym rozmawiano podczas Konwentu Prezesów PZKO w czeskocieszyńskim Domu PZKO przy ul. Bożka.

Konwent Prezesów PZKO uchwalił termin przyszłorocznego Zjazdu PZKO. Foto: mc

Zanim rozpoczęły się obrady, głos zabrał Bogdan Kokotek, kierownik artystyczny Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

„Chcielibyśmy odnowić współpracę z Kołami PZKO, w których kiedyś działali pełnomocnicy, pomyślcie państwo o takich osobach”, powiedział Bogdan Kokotek dodając: „W związku z tym, że Scena Polska obchodzić będzie w przyszłym roku 70 lat, chcielibyśmy dotrzeć nawet do najmniejszego Koła. Chętnie przygotujemy krótkie programy, fragmenty przedstawień i odwiedzimy państwa w waszych miejscowościach. Proszę się nie martwić o koszty, to byłaby symboliczna kwota”.

Prezes Zarządu Głównego PZKO (ZG), Helena Legowicz, przedstawiła sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności. Do najważniejszych imprez zaliczyła Festiwal PZKO, Benefis Karola Suszki, Koncert poświęcony Stanisławowi Hadynie, Jubileusz Zwrotu, oraz Koncert Świąteczny. „Najbardziej kosztownymi inwestycjami był remont toalet w Domu PZKO na Bożka oraz remont korytarza w siedzibie Zarządu Głównego”, zrelacjonowała prezes Legowicz. Konwent uchwalił termin przyszłorocznego Zjazdu PZKO, który ma odbyć się 2 października (ewentualnie 9 października) w czeskocieszyńskim Domu Kultury „Strzelnica”, i zobowiązał ZG do przygotowania klucza wyboru delegatów.

Tematem środowego Konwentu były też zmiany w statucie organizacji. Dyskusję toczono wokół właściwego używania skrótu p. s. (pobočný spolek). Koła nie powinny w swojej nazwie używać skrótu, ale nazwy w całym swoim brzmieniu.

Podczas Konwentu zabrzmiało „Sto lat”. Na ręce Anny Piszkiewicz, członkini ZG PZKO, która niedawno obchodziła okrągłą rocznicę urodzin, złożono kwiaty.

Další zprávy z regionu