Koronawirus wstrzymał przygotowania do jubileuszu chóru

Dla chóru Godulan-Ropica rok bieżący jest bardzo ważny, gdyż na jesieni obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Zaczął się do niego przygotowywać już na początku roku, ale pandemia koronawirusa uniemożliwiła kolejne próby.

Chór Godulan-Ropica na jednym z wcześniejszych występów w Brnie. Foto: Archiwum chóru

Chór mieszany Godulan-Ropica działający w ramach PZKO obwodu gnojnickiego, jest jednym z kilku chórów zaolziańskich, które pracują pod batutą dyrygentów z prawego brzegu Olzy. Prowadzi go 86-letni emerytowany nauczyciel akademicki, profesor Alojzy Suchanek pochodzący z Karwiny. Pomimo iż mieszka na prawym brzegu Olzy, na Zaolziu jest doskonale znany.

Jednym z długoletnich członków chóru  jest Bogusław Kotas z Ropicy, który wraz ze swoją żoną Lidią śpiewa w zespole chórzystów ponad 40 lat. Wspólnie z panem Bogusławem przypomnieliśmy w pigułce historię zespołu.

Bogusław Kotas przegląda zdjęcia i materiały z historii chóru. Foto: EŚ

„Jak z samej nazwy wynika, Godulan-Ropica powstał z dwóch samodzielnych zespołów – chóru PZKO obwodu gnojnickiego Godulan oraz chóru MK PZKO Ropica. Ówczesny Zespół Pieśni i Tańca Godulan rozpoczął działalność w roku 1950 i zrzeszał działaczy z okolicznych wiosek Ligotka Kameralna, Toszanowice, Trzycież, Wielopole, Śmiłowice, Rzeka, Guty, Ropica. Na swoim koncie odnotował liczne sukcesy, szczególnie na imprezach pezetkaowskich. Jakkolwiek kolejne lata nie sprzyjały działalności chóru, kiedy na wiosnę 1975 roku dyrygentem został nauczyciel Władysław Cieślar, rozpoczął się nowy etap na niwie śpiewaczej. Pod jego batutą chór ponownie notuje sukcesy”, wspomina pan Bogusław.

Podobna sytuacja była ze śpiewactwem w Ropicy. Chór powstał jako chór mieszany, po 10 latach pozostał tylko oktet, który prowadził nauczyciel Jan Kaszper. Nowy rozdział działalności chóru rozpoczął się w roku 1983, kiedy przy MK PZKO powstał zespół śpiewaczy Ropica działający pod batutą W. Cieślara. „Niestety obydwa chóry zaznaczały rok od roku spadek liczby śpiewaków, zatem dla uratowania zespołów dyrygent zaproponował ścisłą współpracę, a w roku 1995 ich połączenie. Tak powstał Godulan-Ropica. Jego  kierownikiem jest obecnie Franciszek Kowalczyk z Trzycieża”, opowiada Bogusław Kotas.

Kolejnymi dyrygentami byli Henryk Kotas, Alojzy Kaleta, od roku 2010 po dziś dzień prof. Alojzy Suchanek. Ostatnio szeregi chóru zasiliło ośmiu członków czeskocieszyńskiego chóru „Harfa“, który zawiesił swoją działalność.

Koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia istnienia chóru GodulanRopica zaplanowano na 7 listopada roku bieżącego w Domu Kultury w Trzycieżu.

Další zprávy z regionu