Košařiska bojují s nepořádkem

Opakovaně povalující se odpad na různých místech, zejména v turistické sezoně, trápí Košařiska. Obec nabádá lidi k tomu, aby s odpady nakládali zodpovědně.

Nekázeň některých lidí je trestuhodná. Foto: ba

Odpadkové koše a kontejnery nestačí. Na některých místech malebné obce se hromadí odpadky a různé harampádí. Vedení obce opakovaně apeluje na místní i na chataře, aby byli při likvidaci odpadu pečliví a důslední a odkládali ho pouze na místa k tomu určená.

„Lidí nabádáme k ukázněnosti i prostřednictvím obecního zpravodaje. I přesto se na některých místech objevuje nepořádek. Nejčastěji pak v lokalitě Milíř, poblíž které se je chatová oblast,“ přiblížil starosta Košařisek Janusz Klimek.

V Milíři se nachází jedno ze sběrných míst. „Kdybychom je zrušili, odpad by se začal objevovat různě po lese a bylo by to ještě horší. Takhle aspoň máme jistotu, že harampádí lidé nanosí na jedno místo,“ vysvětlil.

Kontejnery na sklo, papír, plast i na komunální odpad jsou v letních měsících pořád plné. „Komunální odpad svozová firma odváží co čtrnáct dnů, plast jednou měsíčně, papír každé dva měsíce a sklo pětkrát do roka. Oproti předchozím letům jsme svozy posílili, ale je to pořád málo,“ posteskl si starosta.

S nepořádkem v Košařiskách zápolí především v turistické sezoně, tedy od května do září. Situace se opakuje každým rokem. „Je nás 380, máme 120 čísel popisných. Evidenčních čísel máme o deset více, v létě se počet obyvatel naší obce zdvojnásobí,“ poukázal Janusz Klimek.

Další zprávy z regionu