Kraj ocenil i dvě pedagožky z našeho regionu

Kraj ocenil výjimečné osobnosti z řad pedagogů. Jsou mezi nimi i dvě zástupkyně z našeho regionu – Petra Bruková, učitelka angličtiny z Gymnázia Třinec a Lenka Krenželoková, zástupkyně ředitele Základní školy Jablunkov.

Ocenění pedagogové. Jsou mezi nimi i dvě kantorky z našeho regionu. Foto: kraj

Petra Bruková učí na třineckém gymnázium angličtinu. Moravskoslezský kraj ji udělil ocenění v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku, a to za zvýšení kvality ve výuce anglického jazyka. Kantorka aktivně využívá metod zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy, do výuky začleňuje nejen mnoho her, ale i pohybové aktivity.

Je to také skvělá třídní učitelka, která neváhá obětovat své osobní volno k organizaci turistických či jiných akcí pro žáky své třídy. Talentované žáky připravuje pro řadu soutěží, aktivně také vyhledává možnosti spolupráce školy s rodilými mluvčími, zapojuje se do řady projektů nebo mezinárodních programů, mezi které patří např. Erasmus+.

Lenka Krenželoková působí jako zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň a speciální třídy, je oceněna za vysoké pracovní nasazení a dlouhodobou pedagogickou činnost v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přispěla k založení logopedických tříd, pomohla připravit a zdárně dokončit inkluzi dvou speciálních třít do běžné základní školy, ve své práci využívá nové metody a pedagogické postupy a zasloužila se o zavedení nové metody nácviku čtení sfumato. Své dlouholeté zkušenosti ochotně předává všem ostatním pedagogům.

Dvacítka výjimečných pedagogů získala za svou práci a přístup k žákům poděkování. Ocenění má upozornit na jejich mimořádné aktivity, nadstandardní práci nebo výraznou prezentaci školy na veřejnosti. Ocenění si převzali pedagogičtí pracovníci mateřských základních a středních škol i základních uměleckých škol napříč regionem.

„Práce pedagogů má pro naši společnost nesmírný význam. Spolu s rodinou nejvíce děti formují právě učitelé, proto je jejich přístup tak důležitý. Kromě odborných kompetencí by měli mít pedagogové i jistou dávku empatie a osobního přístupu, to je nejlepší kombinace, díky které pak mají děti školu rády,“ je přesvědčen náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny.

Podle něj výuka, na kterou se děti těší, má mnohem intenzivnější dopady než vyučovací hodiny, které žáci rádi nemají. „A co si budeme povídat, většinou to je o učitelích a jejich přístupu k dětem i výuce. Proto jsem velmi rád, když se mohu setkat s těmi, kteří našim dětem nabízejí upřímný zájem a trpělivost, a kteří dělají i něco nad rámec svých povinností,“ chválil Stanislav Folwarczny.

Vysvětlil, že hodnotící komise u nominovaných pedagogů posuzuje také například publikační a metodickou činnost, projektové vyučování, zapojování do mezinárodních programů, péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně talentovaných žáků.

 

Další zprávy z regionu