Křesla radních se zatřásla, ale zůstávají

Ani milionová úspora většinově nepřesvědčila bystřické zastupitele k zavedení nového modelu samosprávy. Radu podle některých více než 5,5 tisícová obec potřebuje. Je operativnější.

Bystřičtí zastupitelé se sešli naposled. Ilustrační foto: pm

V novém funkčním období bez čtyř zastupitelů a bez radních – to byl návrh zavedení 11členného modelu zastupitelstva, který předložil starosta Roman Wróbel svým kolegům minulé úterý.

„Odpadne nekonečný příběh o tom, co schvaluje zastupitelstvo, co rada. Odpadnou udání, trestní oznámení podezření na radu obce a máme tady hmatatelný příklad z tohoto volebního období. Odpadne dvojí příprava materiálů. A pro mě rozhodující je stejná informovanost zastupitelů. Radní mají vždycky navrch, tím bude pro všechny startovací čára stejná,“ uvedl některé z důvodů Wróbel.

Pádným argumentem byla také ekonomika. Zavedením nové podoby samosprávy by obecní kasa za jedno funkční období ušetřila přes 1,1 milionu korun.

Jedinou slabou stránku vidí Wróbel ve vyšších nárocích na zastupitele. „Budou mít mnohem větší ranec povinností, vyšší budou nároky na čas, budou se scházet třeba jednou měsíčně,“ uvedl.

„Zastupitelé by měli uvažovat strategicky a rada operativně. Zároveň by měla být podpůrným i zpětným zrcátkem starostovi.“Jaroslav Stošek

A právě operativnost je podle Jaroslava Stoška hlavní předností rady. „Rada odbourává poměrně významnou část operativy, kterou nemusí řešit zastupitelstvo. Obec je velká a toho, co rada schvaluje, je opravdu mnoho a jsou to kolikrát prkotiny, nájmy, dary, spousta žádostí. Zastupitelé by měli uvažovat strategicky a rada operativně. Zároveň by měla být podpůrným i zpětným zrcátkem starostovi,“ vidí roli tohoto výkonného orgánu Stošek s pocitem, že jsou ve společnosti tendence potlačovat zastupitelskou demokracii.

I přes náznak odložit konečné rozhodnutí o nové podobě budoucí samosprávy tak, jak zákon káže každé čtyři roky těsně před volbami, nakonec k hlasování došlo. O jeden hlas návrh neprošel, pro bylo sedm hlasů, ne řeklo pět a jedna zastupitelka se zdržela hlasování. Zastupitelé se nakonec shodli na tom, že nově zvolení zastupitelé i v dalším funkčním období pojedou ve stejných kolejích, bude jich tedy 15 s pětičlennou radou.

Více se dočtete v tištěném vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu