Křesťanské minuty měly namále

Jediný hlas rozhodl, že zastupitelé Českého Těšína schválili poskytnutí dotace na letošní rok pro místní skupinu České evangelikální aliance (ČEA) v Českém Těšíně. Jednalo se o částku 140 tisíc pro vysílání Těšínských křesťanských minut.

Ilustrační foto: ba

„Když jsme žili v covidové době, lidé chodili v rouškách a bylo omezené setkávání se navzájem, mělo vysílání Těšínských křesťanských minut smysl. Vždyť ani nevíme, jaká je sledovanost tohoto vysílání,“ předeslal během jednání zastupitel Miroslav Kudláček. „Navíc nemáme k ruce vyúčtování této dotace z minulého roku,“ přidal se další ze zastupitelů.

„Podmínky pro dotace jsou dané, a pokud je dotyčný nesplní, můžeme uplatnit sankce,“ reagovala vedoucí finančního odboru českotěšínské radnice Hana Petrušková. „Také si musíme uvědomit, že ne všichni věřící lidé jsou již kvůli zdravotnímu stavu schopni dojít osobně na mši, a tento přenos je pro ně jedinou možností, jak se jí alespoň tímto způsobem zúčastnit,“ přidal do pléna starosta Českého Těšína Karel Kula.

Představitelé města nakonec přistoupili k hlasování a 14 hlasy (z 27členného zastupitelstva) podpořili poskytnutí finančního daru ČEA pro letošní rok. Těšínské křesťanské minuty pravidelně vysílá kabelová televize po zpravodajství Těšínské minuty.

Další zprávy z regionu