Krizová komise má řešit rovněž financování dobráků

Lepší připravenost na krizové situace a zajištění dobrých podmínek dobrovolným hasičům má řešit nová komise. Je složená z odborníků a bude fungovat jako poradní orgán rady města.

Komise bude řešit větší bezpečnost v Třinci i jak sladit pomoc při případné události. Ilustrační foto: HZS MSK

Na zasedání zastupitelů Třince vystoupil člen sboru dobrovolných hasičů v Dolní Líštné Roman Vondráček. Upozornil zastupitele, že tento sbor patří k nejstarším v regionu, má 70 členů, z toho 35 dětí a 18 členů výjezdové jednotky, která je připravena dennodenně pomáhat lidem v Třinci. Vylíčil, že práce s mládeží je pro místní hasiče klíčová, aby nedocházelo k postupnému vymírání těchto sborů, jak to ukazují celorepublikové statistiky.

„Právě proto je pro nás důležitá rekonstrukce budovy požární zbrojnice. V současné době nemá tak velké prostory, aby v ní mohla stát požární cisterna. Potřebujeme i rozšíření prostor v patře nad garážovým stáním, ve kterých by se mohli scházet mladí hasiči. Neposledně bychom zde chtěli vytvořit místo pro krizové situace, aby zde mohli přespat občané, kteří přišli o střechu nad hlavou během nějaké živelné katastrofy. Projekt počítá s místem na uskladnění pytlů s pískem, které jsou mnohdy potřeba k okamžitému použití při bleskových povodních a přívalových deštích,“ popisoval Roman Vondráček.

Technika schází
Tato jednotka zajíždí v případě krizové události pomáhat do širokého okolí a tam, kde místní dobrovolní hasiči už zanikli. „A právě proto bychom potřebovali mít k dispozici další cisternu, která by byla schopna rychle a efektivně zasáhnout,“ pokračoval hasič. Jak řekl, v Třinci sice je jednotka profesionálních hasičů, jejímž členem sám je, ale ta má velmi širokou oblast zásahů.

„Takže se stane, že dojde k nějaké události třeba v Jablunkově a ve stejném čase například v Nýdku. U profíků tak zůstane jen jedna posádka, a v tu chvíli dojde k požáru výškové budovy v Třinci. Na místo pak dorazí jednotka z Dolní Líštné s avií ze 70. let minulého století a velitel zásahu se nás zeptá, máte vodu? A my musíme odpovědět, že bohužel ne,“ popsal možný scénář hasič. Proto je podle něj důležité, aby zastupitelé podpořili nákup nové cisterny.

Aby město mohlo lépe reagovat na požadavky dobrovolných hasičů nejen z Dolní Líštné, založilo komisi krizové připravenosti. Členy se stali krom primátorky města mimo jiné i velitel místních hasičů Bohdan Sikora, zástupci dobráků včetně Romana Vondráčka a podnikových hasičů Třineckých železáren.

„Doba se mění, přibývá rizikových situací a už nejde jen o povodně či požáry, ale třeba i o hrozbu blackoutu. Tato komise proto bude mít za úkol jednak sestavení koncepce pro případ nějaké události a pak také zajistit udržitelný rozvoj všech jednotek dobrovolných hasičů, které jsou na území města,“ vysvětlila primátorka Věra Palkovská.

Vznikne tedy plán, jak a do čeho bude Třinec investovat, aby zajistil včasnou a efektivní pomoc v případě nouze. „Bude to běh na dlouhou trať, využijeme i dotační tituly, ale je třeba to udělat. Jsem moc ráda, že pan Vondráček na zastupitelstvu vystoupil. Pomohlo to této dobré věci,“ dodala primátorka.

Další zprávy z regionu