„Kwiaty dla pani Anieli Kupiec”

W dniu 5 kwietnia minęła setna rocznica urodzin Anieli Kupiec, zaś 11 września przypomnieliśmy sobie pierwszą rocznicę jej śmierci. Biografię tej znanej poetki piszącej w gwarze cieszyńskiej uzupełnionej licznymi fotografiami i dokumentami z archiwum rodzinnego prezentuje najnowsza wystawa Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC i Archiwum ZG PZKO w RC.

Na wystawie można obejrzeć wiele dotąd nieopublikowanych materiałów. Foto: mc

Na dziewięciu planszach można obejrzeć m.in. zdjęcie jej dziadków, zdjęcie ślubne jej rodziców z 1918 roku czy dom „Na Farce”, w którym się Aniela Kupiec urodziła i mieszkała przez całe życie.

„Udało nam się dotrzeć do fotografii z lat szkolnych pani Anieli. Są zdjęcia z Polskiej Szkoły Ludowej w Nydku, Polskiej Szkoły Wydziałowej Macierzy Szkolnej w Bystrzycy i Żeńskiej Szkoły Gospodyń Wiejskich w Końskiej, z której prezentujemy też świadectwo z 1937 roku”, przytoczył autor wystawy, Marian Steffek z Ośrodka Dokumentacyjnego.

Po ukończeniu edukacji szkolnej Aniela Kupiec pracowała przez dwa lata jako pracownik biurowy w Hucie Trzynieckiej. W czasie okupacji niemieckiej ciężko pracowała w Nydku i okolicy, jako pracownik leśny.

W 1945 roku wyszła za mąż za pochodzącego z Bystrzycy nauczyciela Jana Kupca. Poświęciła się pracy w domu i wychowaniu dzieci, syna Bronisława i córki Ewy. Oprócz serii zdjęć rodzinnych są też takie, które pokazują stosunek pani Anieli Kupiec do przyrody. W związku z tym, że poetka była propagatorką pszczelarstwa, na planszach widnieją jej ule, bliskiemu jej sercu zwierzęta i kwiaty, które nie przypadkiem znalazły się w tytule wystawy.

Aniela Kupiec była bardzo aktywną działaczką społeczną. Była reżyserką zespołu teatralnego działającego przy MK PZKO w Nydku, śpiewała w chórze, należała do Sekcji Folklorystycznej i Sekcji Literacko-Artystycznej ZG PZKO oraz Grupy Literackiej „63” w Trzyńcu. Była osobą szanowaną i lubianą. Na zdjęciach ze spotkań w terenie lub w jej domu zobaczyć można kolarzy, harcerzy, nauczycieli czy np. byłą konsul RP w Ostrawie Annę Olszewską.

„W gablotach można obejrzeć książki z poezją pani Anieli Kupiec, jest kronika Harcerskiego Kręgu Seniora „Zaolzie”, którego członkowie często ją odwiedzali, artykuły na temat poetki czy zdjęcia z Akademii U Kupców z okazji jej 85. urodzin. Jako ciekawostkę mogę przytoczyć, że dzięki córce pani Anieli udało nam się dotrzeć do rękopisów jej wierszy z 1935 roku”, powiedział Steffek.

Wystawę, która powstała przy współudziale Władysława Kristena obejrzeć można w czeskocieszyńskiej siedzibie Kongresu Polaków do 20 października. Projekt jest współfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

Další zprávy z regionu