Lesníci budou uklízet čtvrt roku

Na nedostatek práce si nemohou stěžovat lesní dělníci v Mostech u Jablunkova. Do konce roku budou likvidovat následky kalamity, kterou na konci srpna způsobila bouře s vichřicí.

V mosteckých lesích je spoušť. Foto: hasiči

„Větrný vir zpustošil lesní porost v oblasti od Jablunkovského průsmyku až po masiv Velkého Polomu. Kalamitní stav je v Mostech u Jablunkova, na Hrčavě o něm lidé nevěděli. Kalamita nejvíce zasáhla Šance, Filůvku, Motyčanku, Šcenté, Stecowku a Půlgruň,“ vylíčil lesní správce Lesní správy Jablunkov Oldřich Gajdůšek.

Sotva v Mostech u Jablunkova ustálo běsnění živlů, v místních lesích začaly kvílet motorové pily. „S těžbou jsme začali prakticky okamžitě, abychom zprůjezdnili přístupové cesty do osad a zajistili místním dopravní obslužnost a také abychom určili rozsah kalamity,“ pokračoval.

Stromy jsou buď vyvrácené s kořeny nebo ukroucené několik metrů nad zemí. Lesní dělníky čeká náročný úkol. „Kalamita zasáhla asi z 90 procent smrkový porost.  Podle hrubých odhadů se jedná zhruba o 30 tisíc kubíků. Předpokládáme, že asi 70 procent objemu vytěžíme pomocí harvestorové technologie. Předpokládáme, že to bude trvat minimálně tři měsíce,“ dodal Oldřich Gajdůšek.

Kalamita zasáhla především lesy ve vlastnictví Lesů ČR. Soukromí vlastníci utrpěli vesměs menší škody. „Výjimkou je jeden zaměstnanec obecního úřadu, tomu větrná smršť poškodila značnou část lesa,“ podotkl šéf mosteckých hasičů Tomáš Kohut, který se podílel se svou jednotkou na likvidaci škod způsobených silným deštěm a větrem.

Další zprávy z regionu