Leták napoví, jak se chovat v případě havárie

V duchu motta „Kdo je připraven, není překvapen“ poštovní schránky v hutnickém městě opět zaplní leták informující o možných hrozbách v okolí firem Třinecké železárny, Energetika Třinec a Linde Gas. Materiál má zvýšit povědomí o možném nebezpečí a instruovat, jak se v případě havárie chovat.

Informační leták varuje před možným nebezpečím. Naštěstí k havariím často nedochází.

Společnosti ve své technologii nakládají s hutními plyny, které jsou jedovaté, hořlavé a výbušné. Proto je podle zákona v jejich okolí stanovena zóna havarijního plánování, pro řešení případné havárie a ochranu obyvatelstva pak slouží vnější havarijní plán. K chemickým haváriím však naštěstí nedochází příliš často.

O vzniku chemické havárie se občané dozvědí prostřednictvím sirén, které se co nejdříve rozhoukají kolísavým tónem (varovný signál) a také vyšlou namluvenou informaci o vzniku chemické havárie. Zaslechnete-li varovný signál, neprodleně se schovejte do nejbližší budovy, protože ta vás nejlépe ochrání, zavřete okna a dveře a vypněte klimatizaci. Poslechněte si další informace, které budou sdělovány nejen prostřednictvím sirén, ale také zasahujícími hasiči, policisty a strážníky, místním rozhlasem nebo vysíláním rozhlasu a televize.

Současná opatření proti vzniku chemické havárie sledují a vyhodnocují nejen uvedené průmyslové podniky, ale i orgány veřejné správy, včetně složek integrovaného záchranného systému především v rámci pravidelných kontrol a cvičení. Také občané jsou však aktivním prvkem systému havarijní připravenosti území a podílejí se na své ochraně. Kdo není seznámen s možnostmi sebezáchrany a bude pasivně spoléhat, že se o něj někdo postará, je nejzranitelnějším prvkem systému. Právě tomu má předejít informační leták, který vytvořil krajský úřad ve spolupráci s hasiči a společnostmi Třinecké železárny, Energetika Třinec a Linde Gas.

Další zprávy z regionu