Lidé bez domova se zapojují

Stravenka je název projektu v Českém Těšíně, který má pomoci lidem bez přístřeší. Odstartoval minulý týden v úterý. Pilotní projekt, který potrvá do 30. června, nabídne práci na úklidu veřejných prostor osobám, které projeví o spolupráci zájem.

První den se zájemci pustili s chutí do úklidu. Foto: město

Ty se poprvé podívaly do terénu pod dohledem pracovníka Slezské diakonie. „Chceme mít pěkné město, tak jsem se do toho zapojila. A hlavně nemám ráda kolem sebe nepořádek. A taky mi uteče čas, mám co dělat,“ řekla jedna z účastnic první úklidové akce.

„Projekt napomůže aktivizaci, motivaci lidem bez domova ke změně navyklého způsobu života, dá šanci lidem bez přístřeší k zapojení se do většinové společnosti svou prací, k osvojení nových pracovních návyků,“ vysvětlila vedoucí sociálního odboru českotěšínské radnice Jana Rodáková, podle níž to může i změnit úhel pohledu většinové společnosti na osoby bez přístřeší.

Město se nechalo inspirovat minulý rok v Ostravě-Vítkovicích, kde už byl nápad v chodu. „Aktivitu budou koordinovat pracovníci Slezské diakonie v součinnosti se sociálními pracovníky odboru sociálního. Člověk, který se účastní terénního programu Slezské diakonie nebo služby Bethel či je klientem odboru sociálního, bude za přesně stanovených podmínek dobrovolně uklízet vytipované lokality a za to obdrží stravenky,“ pokračovala Rodáková.

Město Český Těšín se bude podílet finančně částkou 50 tisíc korun, ve které jsou zahrnuty náklady na stravenky, pracovní pomůcky a pracovníky Slezské diakonie.

Další zprávy z regionu