Lidé na horách často opomíjí roušky

Návštěvníci hor často nedodržují bezpečnostní opatření, které vyhlásila Vláda ČR. Na hřebenech, ale také u horských chat, se shlukují a nenosí ochranné roušky ani šátky. Upozorňuje na to horská služba.

V obci Řeka parkovali o víkendu lidé všude, kde se dalo. Foto: TT

Po vyhlášení nouzového stavu, uzavření obchodních center a omezení volného pohybu spousta lidí zamířila do hor. Například malebná obec Řeka zažila doslova boom turistů. „Nejhorší byl víkend 14. a 15. března. Parkoviště praskala ve švech, lidi parkovali všude, kde se dalo. Takový nápor turistů jsem už dlouho nezažil,“ popisoval starosta Řeky Tomáš Tomeczek. Spoustě lidem v té době scházely i ochranné roušky, což se naštěstí nyní změnilo. „Musím pochválit, že lidé se už začali chovat zodpovědně a roušky nosí. My jako obec jsme sehnali roušky pro každého občana a rozvážíme jim je do schránek. Očekávám, že i návštěvníci, kteří se k nám přijdou projít, budou stejně zodpovědní,“ vyzval starosta.

Také další horské oblasti se potýkají s důsledky vládou vyhlášeného nouzového stavu. „Turisté se bohužel často pohybují po hřebenech hor ve velkých skupinách bez roušek,“ konstatoval náčelník Horské služby Pavel Antl. „Pravdou je, že se to nedá vztáhnout na všechny návštěvníky hor, ale těch nezodpovědných je bohužel mnoho,“ upozornil.

Horská služba upozorňuje všechny návštěvníky hor, že jsou jejich zásahy v těchto dnech náročnější než kdykoliv jindy. „Mnohé zásahy probíhají v součinnosti se zdravotnickými záchrannými službami a s hygienickými stanicemi. Dojezdové časy proto máme nyní delší, než jsou standardně za normálních okolností,“ vysvětlují horští záchranáři.

Ke každému pacientovi se navíc musí chovat jako k potencionálně rizikovému. „Žádáme proto všechny návštěvníky horských oblastí o dodržování vládou vyhlášených mimořádných opatření. Vyzýváme k větší ohleduplnosti nejen k ostatním návštěvníkům, ale hlavně i k naším záchranářům a kolegům z řad Integrovaného záchranného systému (IZS). Hory jsou aktuálně pokryté zledovatělým sněhem, buďte tedy prosím všichni opatrní,“ obracejí se na turisty horští záchranáři.

Horská služba je nyní mimo svých denních povinností a služeb k dispozici v jednotlivých horských oblastech ne-jen místním obyvatelům, ale i kolegům z řad IZS. Pomáhá v rámci krizových štábů krajů např. na hranicích nebo dokonce seniorům a ostatním obyvatelům se zásobováním. „Jsme znalí horského terénu, a pokud nám to situace a dispozice ochranných pracovních prostředků, min. ochranných roušek dovolí, jsme připraveni kdykoliv pomoci. Těší nás, že obdobně jako jiným složkám IZS, tak i Horské službě stále šijí dobrovolníci roušky z řad jednotlivců ale i firem. Za tuto pomoc všem dobrovolníkům a dárcům děkujeme. Jen díky tomu můžeme v těchto dnech fungovat alespoň v omezeném režimu,“ dodal mluvčí Horské služby Radek Zeman.

Další zprávy z regionu